พระราชดำรัส ๘ มิถุนายน ๒๕๑๐


 
"...การที่ได้มีโอกาสมาเรียนในต่างประเทศ นับว่าเป็นประโยชน์เพราะหลายประเทศมีความก้าวหน้าในด้านวิชาการ แต่ควรจะพิจารณาด้วยสติปัญญาว่า อะไรที่ควรรับมาเป็นประโยชน์แก่บ้านเมือง แล้วนำเอาวิชาความรู้กลับไปช่วยบ้านเมือง..."


  • เพิ่มเพื่อน