พระราชดํารัส ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒


 
"ผู้ที่เป็นครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งมาสอนอีกอย่างหนึ่ง"


  • เพิ่มเพื่อน