พระบรมราโชวาท ๘ พฤษภาคม ๒๕๑๓


 
"ครูจะต้องตั้งใจในความดีอยู่ตลอดเวลา แม้จะเหน็ดเหนื่อย เท่าไหร่ ก็จะต้องอดทนเพื่อพิสูจน์ว่าครูนี้ เป็นที่เคารพสักการะได้ แต่ถ้าครูไม่ตั้งตัวในศีลธรรม ถ้าครูไม่ทำตัวเป็นผู้ใหญ่ เด็กจะเคารพได้อย่างไร"
 


  • เพิ่มเพื่อน