พระบรมราโชวาท ๑๒ ธันวาคม ๒๕๑๒"...งานด้านการศึกษา เป็นงานสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาติ ขอความเจริญและความเสื่อมของชาตินั้น ขึ้นอยู่กับการศึกษาของพลเมืองเป็นข้อใหญ่ สิ่งต้องจัดการศึกษาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น..."

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๒ ธันวาคม พ. ศ. ๒๕๑๒ 


  • เพิ่มเพื่อน