รับปริญญาสองครั้ง


 
 
เมื่อวันที ๒๘ พ.ย ๒๕๒๘ เป็นวันสุดท้ายของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ในวันนั้นเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับทั่วประเทศในตอนบ่าย เป็นผลให้บัณฑิต ๖ คน ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในช่วงนั้นหมดโอกาสที่จะถ่ายภาพตอนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ไว้เป็นที่ระลึก
 
แต่สิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เมื่อเสร็จพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รับสั่งกับอาจารย์ที่หมอบถวายปริญญาอยู่ข้างๆ ที่ประทับว่า ให้ไปตามบัณฑิต ๕-๖ คนนั้นขึ้นมารับพระราชทานปริญญาบัตรใหม่อีกครั้งหนึ่ง เพื่อจะได้ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก ยังความตื้นตันให้กับนิสิตและคณะอาจารย์กันทั่วทั้งห้องประชุม
 
 
 
ที่มาจากหนังสือ "รอยยิ้มของในหลวง"


  • เพิ่มเพื่อน