พระราชดำรัส ๘ มิถุนายน ๒๕๑๐


 

"...การที่ได้มีโอกาสมาเรียนในต่างประเทศ นับว่าเป็นประโยชน์
เพราะหลายประเทศมีความก้าวหน้าในด้านวิชาการ แต่ควรจะพิจารณา
ด้วยสติปัญญาว่า อะไรที่ควรรับมาเป็นประโยชน์แก่บ้านเมือง แล้วนำเอา
วิชาความรู้กลับไปช่วยบ้านเมือง..."
 
พระราชดำรัส พระราชทานแก่นักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา 
ณ โรงแรมพลา ซ่านิวยอร์ก ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๐
 

 


  • เพิ่มเพื่อน