พระราชดำรัส ๗ มกราคม ๒๕๒๓


"...ดินนั้นพัฒนาขึ้นมาได้ไม่ยากนัก ดินจะเค็มจะเปรี้ยวจะจืด
อะไรก็ตามสามารถที่จะทำให้ดีขึ้นได้ภายในไม่กี่ปีโดยใช้เทคนิคแบบโบราณ
คือใช้ปุ๋ยหมักหรือใช้ตะกอนที่ลงมาตามลำห้วย มาพัฒนาดินอันเป็นวิธี
ที่ง่าย..."
 
พระราชดำรัส พระราชทานแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา
ในการวางแผนการใช้ที่ดิน ณ โรงแรมรินคำ จังหวัดเชียงใหม่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๓


  • เพิ่มเพื่อน