พระราชดำรัส ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๗"...ทรัพยากรด้านการประมงจะต้องจัดเป็นระเบียบ ความสำคัญไม่ได้ 
อยู่ที่ว่าปล่อยพันธุ์ปลาให้ดี หรือเลี้ยงปลาให้เติบโต ความสำคัญอยู่ที่ด้าน
บริหารการจับปลาเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์ จริงๆ..."
 
พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะเจ้าหน้าที่
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ณ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๗


  • เพิ่มเพื่อน