พระราชดำรัส ๑ สิงหาคม ๒๕๓๑


"...วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเจริญของบ้านเมือง
จึงควรสนับสนุนให้มีการค้นคิดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับภาวะและความต้องการของประเทศ
ขึ้นใช้เองอย่างจริงจัง ถ้าสามารถคิดค้นได้มากเท่าไหร่
จะเป็นการประหยัดและช่วยให้สามารถนำไปใช้ในงานต่างๆ ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นเท่านั้น..."
 
พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ๑ สิงหาคม ๒๕๓๑


  • เพิ่มเพื่อน