พระราชอารมณ์ขันของในหลวงรัชกาลที่๙


 
 
      มีอยู่ครั้งหนึ่งในหลวงเสด็จฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตรให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ในระหว่างที่ทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์ครุย จะทรงพระโอสถมวน แต่ว่าทรงหาที่จุดไม่ได้  ทางอธิการบดีซึ่งเฝ้าอยู่ก็จุดไฟให้พร้อมกับกราบบังคมทูลว่า "ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าข้า"  ในหลวงทรงชะงักก่อนจะแย้มพระสรวลน้อย ๆ รับสั่งกับอธิการบดีว่า "เรายังไม่ตาย ถวายพระเพลิงไม่ได้หรอก"
 
 
 
ที่มาจากหนังสือ "รอยยิ้มของในหลวง"


  • เพิ่มเพื่อน