พระราชดํารัส ๔ ธันวาคม พ. ศ. ๒๕๓๖


 
“…สามัคคีหรือการปรองดองกัน ไม่ได้หมายความว่า คนนึงพูดอย่างนึง คนอื่นต้องพูดเหมือนกันทั้งหมด ลงท้ายชีวิตก็ไม่มีความหมาย 
ต้องมีความแตกต่างกัน แต่ต้องทำงานให้สอดคล้องกัน แม้จะขัดกันบ้างแต่ต้องสอดคล้องกัน...”
 
พระราชดํารัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม พ. ศ. ๒๕๓๖
 


  • เพิ่มเพื่อน