สุกำศพ ขั้นตอนภายในราชสำนักที่มักไม่เป็นที่รู้กัน


ภาพลายเส้นพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ท้องสนามหลวง ภาพจาก นสพ. L”ILLUSTTRATION 11 พ.ค. ค.ศ.1876 (ภาพจาก ไกรฤกษ์ นานา)
 
 
 
สุกำศพ เป็นขั้นตอนหนึ่งในงานพระราชพิธีพระบรมศพหรือพระศพ คำว่า "สุกำ" ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเป็นคำนาม หมายถึง เครื่องขาวแต่งศพ และคำว่า  "สุกำศพ" จึงหมายถึง การที่เจ้าพนักงานภูษามาลา หรือเจ้าพนักงานสนมพลเรือน นำผ้าขาวห่อศพ และใช้ด้ายดิบมัดตราสัง แล้วบรรจุศพลงโกศหรือหีบ ซึ่งมีกระดาษฟางปูรองรับ เช่น เจ้าหน้าที่จะสุกำศพ, ทำสุกำศพก็ว่า เช่น เมื่อทำสุกำศพเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่ก็ยกโกศหรือหีบขึ้นตั้ง
 
ดังนั้นคำว่า สุกำ จึงมีความหมายทั้งเครื่องสำหรับแต่งศพ และ ขั้นตอนในการห่อศพกับบรรจุศพ หากเปรียบกับของสามัญชนทั่วไปก็คือ การแต่งตัวให้ศพ และห่อผ้าขาวมัดตราสังลงหีบศพ 
 
 

 


  • เพิ่มเพื่อน