พระบรมราโชวาท ๑ ธันวาคม ๒๔๙๘


“…การกีฬานั้นย่อมเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปแล้วว่าเป็นปัจจัยในการบริหารร่างกายให้แข็งแรงและฝึกอบรมจิตใจให้ผ่องแผ้วร่าเริงรู้จักแพ้และชนะลง ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน มีการให้อภัยซึ่งกันและกันสามัคคีกลมเกลียวกัน อย่างที่เรียกกันว่ามีน้ำใจเป็นนักกีฬา…”
 
พระบรมราโชวาท ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาประจำปี
ณ กีฑาสถานแห่งชาติ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๔๙๘


  • เพิ่มเพื่อน