พระราชดํารัส ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๓


“…ร่างกายของเรานั้น ธรรมชาติสร้างมาสำหรับให้ออกแรงใช้งานมิใช่ให้อยู่เฉยๆ 
ถ้าใช้แรงให้พอเหมาะ พอดีโดยสม่ำเสมอ ร่างกายก็เจริญแข็งแรง คล่องแคล่ว 
ดังนั้น ผู้ที่ปกติทำการงานโดยไม่ได้ใช้กำลัง หรือใช้กำลังแต่น้อย 
จึงจำเป็นต้องหาเวลาออกกำลังกาย ให้พอเพียงกับความต้องการตามธรรมชาติเสมอทุกวัน…”
 
พระราชดํารัส ในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สัมมนาเรื่องการออกกําลังเพื่อสุขภาพ
วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ. ศ. ๒๕๒๓


  • เพิ่มเพื่อน