พระโกศจันทน์ในอดีต


 
          ภาพพระโกศจันทน์ในอดีตที่เคยทรงพระศพพระบรมราชวงศ์ ปัจจุบันตั้งอยู่ที่โรงราชรถ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
 
 
 
          (ภาพที่ 1) พระโกศไม้จันทน์ ที่ทรงพระบรมศพสมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2539 เป็นพระโกศที่มีโครงสร้างเป็นเหล็กกรุตาข่ายทรงแปดเหลี่ยมและใช้ไม้จันทน์ฉลุตกแต่งลวดลายต่างๆ ประดับเข้ากับโครงเหล็ก ใช้ประกอบเข้ากับพระโกศลองใน เชิญตั้งบน จิตกาธานในพระเมรุและเผาพร้อมกันไปกับการถวายพระเพลิง เป็นเสมือนท่อนฟืนเครื่องหอม พระโกศดังกล่าวนี้จัดสร้างโดยส่วนช่างสิบหมู่และส่วนกิจกรรมและศิลปะประยุกต์ กรมศิลปากร ใช้เวลาในการจัดสร้าง 3 เดือนเศษ
 
 
 
 
          (ภาพที่ 2) พระโกศจันทน์ทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ส่วนบนเป็นองค์โกศแปดเหลี่ยมตามแบบโบราณปากผาย ฝาเกี้ยว ยอด 3 ชั้น ส่วนล่างเป็นฐานรองพระโกศทำเพิ่มเติมอีกชั้นหนึ่ง  ความสูงนับจากฐานถึงยอดสูง 162.50 เซนติเมตร
 
 
 
 

 
          (ภาพที่ 3) พระโกศจันทน์ทรงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2528 มีลักษณะเป็นโกศแปดเหลี่ยม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.86 เมตร สูง 1.61 เมตร ประกอบด้วยลวดตาข่ายประดับลายฉลุ เป็นลายซ้อนไม้ ทำจากไม้จันทน์หอม ทั้งองค์ แยกได้เป็น 3 ส่วน คือ ส่วนฐาน ส่วนองค์ และส่วนยอด สำหรับทรงพระบรมศพถวายพระเพลิงที่พระเมรุมาศ
 
ที่มา จากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559
ปีที่ : 14 ฉบับที่ : 5036 หน้า : B8(ซ้าย)
คอลัมน์ : หมายเหตุสยาม : พระโกศจันทน์


  • เพิ่มเพื่อน