เรื่องอัศจรรย์ในวันครบรอบพระราชพิธีอภิเษกสมรส


 
 
  วันที่ ๒๘ เมษายน มีความสำคัญอย่างยิ่งอยู่ประการหนึ่งคือ เป็นวันครบรอบพระราชพิธีอภิเษกสมรส ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าบรมพระบรมราชินีนาถ ในวันนั้นนอกจากจะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหาร แก่ภิกษุสงฆ์ตามประเพณีแล้ว
 
  ตอนค่ำมักจะมีงานพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการและข้าราชบริพารที่ไปเฝ้าฯ ถวายพระพรในโอกาสนี้ ถ้าเป็นขณะที่ประทับอยู่ที่วังไกลกังวล การพระราชทานเลี้ยงก็มักจะจัดที่สนามหญ้าริมทะเล หน้าพระตำหนัก นอกจากโต๊ะเสวยซึ่งใช้มหาดเล็กเชิญพระกระยาหารและนำอาหารไปวางให้ผู้รับพระราชทานจนถึงโต๊ะ แล้วผู้รับพระราชทานเลี้ยงคนอื่นลุกไปตักอาหารแบบบุฟเฟต์แล้วยกไปนั่งรับประทานตามโต๊ะต่าง ๆ ที่จัดไว้รอบ ๆ  โต๊ะเสวย
 
  สมัยนั้น (พ. ศ. ๒๕๑๓) เป็นธรรมเนียมที่พอเสวยเสร็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจะเสด็จพระราชดำเนินขึ้นไปยังเวทีที่จัดเตรียมไว้แล้วทรงดนตรีร่วมกับนักดนตรีสมัครเล่นวง อส. (ย่อมาจากอัมพรสถาน ซึ่งเป็นชื่อ พระที่นั่งอัมพรสถานในพระราชวังดุสิต) พระราชทานแก่ผู้ที่ไปเฝ้าฯ รับพระราชทานเลี้ยงในงานนั้น เริ่มดนตรีเมื่อเวลาประมาณ 21.00 นาฬิกา และครั้งหนึ่งประทับอยู่บนเวทีโดยไม่เสด็จฯ ลงไปที่ไหนเลย จนกระทั่งพระอาทิตย์ขึ้น
 
 
  ระหว่างนั้นนักดนตรีของ อส.ได้ผลัดกันถวายบังคมแล้วถอยออกไปเข้าห้องน้ำหรือเปลี่ยนอริยบทกันเป็นครั้งคราว ครั้งนั้นจำได้ว่าพอสว่างจึงเสด็จฯ ออกจากเวที ทรงเป่าแตรนำขบวนนักดนตรีและผู้ที่ยังเหลือเฝ้าฯ อยู่เสด็จฯ ลงไปยังชายหาดหน้าวังไกลกังวลแล้วประทับบนเรือใบทรงเรือใบต่อ
   
 
  ผมจำได้ว่าเมื่อเห็นเหตุการณ์ครั้งแรก ผมมีความวิตกกังวลอย่างยิ่งในพระอนามัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจนถึงกับต้องปรารภกับ พล.ท.ม.จ.จินดา สนิทวงศ์ นายแพทย์ประจำพระองค์ผู้หนึ่งว่าประทับอยู่เป็นเวลานานติดต่อ กันหลายชั่วโมงโดยไม่ทรงลุกและเสด็จห้องสรงเลยอย่างนั้น จะไม่ทำให้ทรงพระประชวรด้วยพระโรคพระวักกะอักเสบดอกหรือ คุณหมอจินดาก็ได้แต่ยิ้มและเฉยอยู่
 
  ต่อมาเมื่อได้ตามเสด็จฯ และสังเกตเห็นมากและบ่อยขึ้น ผมจึงได้เริ่มรู้ว่าที่ทรงสามารถทนปฏิบัติพระราชกิจ ได้เป็นเวลานานติดต่อกันโดยไม่ทรงมีอาการเหน็ดเหนื่อยหรือเบื่อหน่ายเลยนั้น เป็นผลของพระราชสมาธิโดยแท้
 
 
 
บทความตอนหนึ่งจากหนังสือ "รอยยิ้มของพ่อ" เรื่องการปฏิบัติธรรมและพระสมาธิในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย พล.ต.อ. วิสิษฐ เดชกุญชร 


  • เพิ่มเพื่อน