พระราชดำรัส ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐


 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต 
รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน 
เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรับรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง 
สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม 
แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป
 
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐


  • เพิ่มเพื่อน