เพลงสายฝน


เพลงพระราชนิพนธ์ประกอบรายการสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี


  • เพิ่มเพื่อน