เพลงใกล้รุ่ง


เพลงพระราชนิพนธ์ประกอบรายการสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
อัลบั้ม : สายธารพระราชไมตรี บันทึกเสียงโดย โคลฟเฟอร์ แวกซอน ควบคุมวงโดย กุดนี่ เออีมีลสัน


  • เพิ่มเพื่อน