สารคดีในดวงใจนิรันดร์ ตอน ตัวแทนของความเป็นไทย


ภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่แสดงให้เห็นถึงพระองค์ทรงสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรนธรรมไทยเสมอมา


  • เพิ่มเพื่อน