สารคดีในดวงใจนิรันดร์ ตอน ดวงใจกับความรัก


ภาพพระราชกรณียกิจที่แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการทรงถ่ายภาพ ทรงดนตรี และทรงงานศิลปะ


  • เพิ่มเพื่อน