สารคดีในดวงใจนิรันดร์ ตอน พระอารมณ์ขันของในหลวง


ภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้แสดงถึงพระองค์ทรงมีวิธีการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายและทรงมีพระอารมณ์ขันอยู่บ่อยครั้ง


  • เพิ่มเพื่อน