สารคดีในดวงใจนิรันดร์ ตอนที่ ชีวิตที่พอเพียง


"คนเราถ้าพอ ในต้องการ แล้วก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย" พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บางส่วนบางตอนจากสารคดี ตอนชีวิตที่พอเพียง


  • เพิ่มเพื่อน