สารคดีในดวงใจนิรันดร์ ตอน ความสุขอันเกิดจากความรัก


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นห่วงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนของพระองค์เป็นอย่างมาก


  • เพิ่มเพื่อน