สารคดีในดวงใจนิรันดร์ ตอน พระมหากษัตริย์ในโลกไร้พรมแดน


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีสายพระเนตรอันกว้างไกล ทำให้แผ่นดินไทยปลอดภัยจากฝิ่น


  • เพิ่มเพื่อน