สารคดีในดวงใจนิรันดร์ ตอน พลังแห่งแผ่นดิน


พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เปรียบเป็นพลังแห่งแผ่นดินของปวงชนชาวไทยโดยแท้


  • เพิ่มเพื่อน