สารคดีในดวงใจนิรันดร์ ตอน พระมหากษัตริย์นักประชาธิปไตย


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความพระองค์ทรงเข้าใจหลักประชาธิปไตยอย่างลึกซึ้ง ทำให้พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นักประชาธิปไตยโดยแท้


  • เพิ่มเพื่อน