สารคดีในดวงใจนิรันดร์ ตอน ในหลวงผู้สร้างสมัยนิยมตลอดกาล


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเล็งเห็นถึงความทันสมัย พระองค์ได้นำความทันสมัยทั้งทางด้านเทคโนโลยี การศึกษา กีฬา ดนตรี มาประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิต จึงทำให้ท่านทรงเป็นแบบอย่างให้กับประชาชน


  • เพิ่มเพื่อน