สารคดีพระเจ้าแผ่นดิน ตอน เพราะรักของราษฎร


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นห่วงความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างมาก เราจะเห็นได้จากที่พระองค์ทรงเสด็จไปแก้ไขปัญหาให้ทุกประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทุกพื้นที่ในถิ่นทุรกันดาร


  • เพิ่มเพื่อน