สารคดีพระเจ้าแผ่นดิน ตอน ทฤษฎีใหม่


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ทรงเป็นผู้คิดค้นแนวคิดการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้เกษตรกรหาเลี้ยงตัวเองได้โดยไม่ลำบาก


  • เพิ่มเพื่อน