สารคดีพระเจ้าแผ่นดิน ตอน พลังแผ่นดิน


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระปรีชาสามารถในการแก้ไขปัญหาด้านการจราจร และทรงคิดค้นพลังงานทดแทนเพื่อแก้ไขปัญหาด้านพลังงาน


  • เพิ่มเพื่อน