สารคดีพระเจ้าแผ่นดิน ตอน พิสุทธิบารมีกับวัฏจักรของแผ่นดิน


ด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทำให้ประเทศไทยผ่านวิกฤตที่เลวร้าย มาได้หลายต่อหลายครั้ง


  • เพิ่มเพื่อน