สารคดีพระเจ้าแผ่นดิน ตอน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเข้าใจในปัญหาต่างๆ อย่างท่องแท้ และยังทรงเข้าใจถึงประชาชน จึงทำให้พระองค์ทรงเป็นนักพัฒนาตัวอย่างอีกด้วย


  • เพิ่มเพื่อน