สารคดีพระเจ้าแผ่นดิน ตอน น้ำจากฟ้า


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีความเชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาด้านน้ำมาก


  • เพิ่มเพื่อน