สารคดีพระเจ้าแผ่นดิน ตอน พระบิดาแห่งนวัตกรรม


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีความชำนาญในการนำนวัตกรรมที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ กับแนวคิดและวิธีปฏิบัติในด้านต่างๆ


  • เพิ่มเพื่อน