สารคดีพระเจ้าแผ่นดิน ตอน ความรู้คู่คุณธรรม


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเล็งเห็นความสำคัญด้านการศึกษามาก นอกจากการศึกษาที่ดีต้องก็ควบคู่กับคุณธรรมอีกด้วย


  • เพิ่มเพื่อน