Jobs@MCOT: ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง/ประกาศปิดรับสมัคร
ขยายเวลารับสมัคร รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (Chief Financial Officer : CFO)
ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
17 พ.ย. 2557 00:00
เจ้าหน้าที่กล้องโทรทัศน์ ส่วนกำกับรายการ ฝ่ายผลิตรายการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
14 พ.ย. 2557 00:00
ครีเอทีฟ/ครีเอทีฟอาวุโส ส่วนผลิตรายการ ฝ่ายผลิตรายการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
14 พ.ย. 2557 00:00
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์แผนงาน ส่วนประเมินผล ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
ดาวน์โหลดเอกสาร
14 พ.ย. 2557 00:00
ผู้ตรวจสอบภายใน สำนักตรวจสอบภายใน
ดาวน์โหลดเอกสาร
14 พ.ย. 2557 00:00
เจ้าหน้าที่บัญชี ส่วนบัญชีบริหาร ฝ่ายบัญชี
ดาวน์โหลดเอกสาร
10 พ.ย. 2557 00:00
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ ส่วนงบประมาณทำการ ฝ่ายงบประมาณ
ดาวน์โหลดเอกสาร
6 พ.ย. 2557 00:00
ดาวน์โหลดใบสมัครงาน บมจ.อสมท
ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ม.ค. 2513 07:00
Web1