MCOT JOBS

ตำแหน่ง/ประกาศปิดรับสมัคร
ครีเอทีฟ/ครีเอทีฟอาวุโส ส่วนพัฒนาและส่งเสริมรายการ สำนักโทรทัศน์
ดาวน์โหลดเอกสาร
11 เม.ย. 2560 00:00
เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง/เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงอาวุโส ส่วนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสี่ยง สำนักกลยุทธ์องค์กร
ดาวน์โหลดเอกสาร
10 เม.ย. 2560 00:00
รับสมัครตำแหน่งต่างๆ ของฝ่ายคลื่นวิทยุ FM 97.5 MHz. สำนักวิทยุ สายงานบริหารการตลาดและสื่อ จำนวน 15 อัตรา
ดาวน์โหลดเอกสาร
24 มี.ค. 2560 00:00
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ/เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจใหม่
ดาวน์โหลดเอกสาร
24 มี.ค. 2560 00:00
ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย MCOT- Family and Satellite
ดาวน์โหลดเอกสาร
24 มี.ค. 2560 00:00
เจ้าหน้าที่การตลาด/เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส ส่วนสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร (ขยายเวลา)
ดาวน์โหลดเอกสาร
24 มี.ค. 2560 00:00
ประกาศรับนิสิต/นักศึกษาฝึกงาน ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
ดาวน์โหลดเอกสาร
31 ธ.ค. 2560 00:00
ประกาศรับนิสิต/นักศึกษาฝึกงาน ส่วนสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร
ดาวน์โหลดเอกสาร
31 ธ.ค. 2560 00:00
ดาวน์โหลดใบสมัครงาน บมจ.อสมท
ดาวน์โหลดเอกสาร
31 ธ.ค. 2567 00:00