Photo Talk

ผู้เชี่ยวชาญยันเชียงรายจะไม่เกิดแผ่นดินไหวใหญ่อีกนับร้อยปี

แผ่นดินไหวที่เชียงรายยังเกิดอาฟเตอร์ช็อกนับพันครั้ง...

31-Jul-2014 07:21 | 78 views อ่านต่อ

Web1