Photo Talk

Good Morning ASEAN

Good Morning ASEAN
20-Aug-2014 09:43 | 80 views
Good Morning ASEAN กับ กีรติกร นาคสมภพ และ พิภู พุ่มแก้ว ช่วงสายตรงอาเซียน เวลา 07.02 รับฟังความเคลื่อนไหวในประเทศ ฟิลิปปินส์ ส่วนช่วงสายเจาะลึกอาเซียน เวลา 07.15 น. สัมภาษณ์ นายพลภัทร พูลกำลัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.เค.แอล. ซิลเวอร์แอนด์โกลด์ จำกัด เรื่อง มาเลเซียตลาดอัญมณีและเครื่องประดับที่ผู้ประกอบการไทยไม่ควรมองข้าม
20-Aug-2014 07:14 | 87 views
Good Morning ASEAN อิสรีย์ บงกชสถิตย์ และบวรพงษ์ วัฒนาธนากุล โดยช่วงเจาะลึกอาเซียน พบกับ อาจารย์เกษมสันต์ วีระะกุล นักวิชาการอิสระ เรื่องการปราบคอรัปชั่นในเกาหลีใต้
18-Aug-2014 14:22 | 303 views
เรื่องการเตรียมความพร้อมเปิดประชาคมอาเซียนของนักข่าวไทย
17-Aug-2014 15:32 | 107 views
100.5 คืบหน้าข่าว นิวส์อัพเดท ช่วง "Good Morning ASEAN " โดย วีรวรรณ วรวุตม์ และ อิสรีย์ บงกชสถิตย์
16-Aug-2014 17:03 | 116 views
อ่านต่อ
อุโมงค์รถไฟฟ้าลอดเจ้าพระยาแห่งแรกของไทย

มีความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน...

20-Aug-2014 18:52 | 56 views อ่านต่อ

Web1