Displaying 1-12 of 25847 result(s).
จัดซื้อและติดตั้งเครื่อง Up Converter พร้อมชุดรับ-ส่งสัญญาณผ่าน Fiber Optic จำนวน 2 ชุด
ขายแบบ 27 ตุลาคม ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ราคาแบบละ 500.-บาท (รวมภาษีฯ) รับฟังคำชี้แจงแบบ 5 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2...

28-Oct-2014 10:06 | 29 views

จ้างเหมาสร้างโรงเก็บของอเนกประสงค์พร้อมทางเข้า (ถนน คสล.) สถานีวิทยุ บมจ.อสมท จ.นครราชสีมา จำนวน 1 งาน
ขายแบบวันที่ 21-28 ต.ค 2557 ชี้แจงแบบวันที่ 30 ต.ค 2557 ยื่นซองวันที่ 3 พ.ย 2557 เปิดซองวันที่ 6 พ.ย 2557  ชุดละ 200.- บาท 

22-Oct-2014 08:58 | 40 views

สอบราคา จัดซื้อและติตั้ง เครื่องตัดต่อ Non Linear จำนวน 2 ชุด
ขายแบบ  17-27 ตุลาคม 2557 ยื่นซอง  30 ตุลาคม  2557  เวลา 11.00-12.00 น.  ณ ห้องประชุม 102 ชััน 1 บมจ.อสมท เปิดซอง  4...

18-Oct-2014 11:09 | 60 views

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักและสำนักงานชั่วคราวศูนย์วิศวกรรมภาคเหนือ บมจ.อสมท จังหวัดสุโขทัย
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักและสำนักงานชั่วคราวศูนย์วิศวกรรมภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย -ขายแบบวันที่ 13-20 ตุลาคม 2557 -ชี้แจงแบบวันที่ 21 ตุลาคม...

14-Oct-2014 11:30 | 63 views

จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารบ้านพักสถานีวิทยุ บมจ.อสมท จ. นครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีสอบราคา
เลขที่ 118/2557 สอบราคา       -    จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 53 เครื่อง ขายแบบ  ...

08-Oct-2014 17:40 | 74 views

จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 53 เครื่อง
สอบราคา       -    จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 53 เครื่อง เลขที่ 118/2557 ขายแบบ  ...

07-Oct-2014 16:07 | 99 views


Web1