Displaying 1-12 of 25827 result(s).
จัดซื้อและติดตั้งสาย Fiber Optic เพื่อเชื่อมโยงสัญญาณโทรทัศน์ จำนวน 2 รายการ


18-Sep-2014 11:59 | 39 views

จ้างบริษัทประกันชีวิตจัดทำประกันชีวิตกลุ่มให้แก่พนักงานและลูกจ้างสัญญาจ้างรายปี บมจ.อสมท จำนวน 1,474 คน


18-Sep-2014 11:55 | 25 views

จ้างเหมาล้อมรั้วคอนกรีตบล็อคพร้อมลวดหนาม สถานีวิทยุ บมจ.อสมท จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 1 งาน
ขายแบบ  16-25  กันยายน 2557   ชี้แจงแบบและดูสถานที่   26 กันยายน 2557  ณ สถานีวิทยุ บมจ.อสมท...

17-Sep-2014 12:53 | 36 views

จ้างเหมาก่อสร้างเสาอากาศ (Tower) และรื้อถอนเสาอากาศ (ต้นเดิม) สถานีวิทยุ บมจ.อสมท จ.อุทัยธานี
ขายแบบ      9-17 กันยายน 2557   ณ สถานีวิทยุ บมจ.อสมท จ.อุทัยธานี ชี้แจงแบบและดูสถานที่    18 กันยายน...

11-Sep-2014 12:41 | 80 views

จ้างก่อสร้างอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสถานีเครื่องส่งวิทยุ บมจ.อสมท จ.พิษณุโลก จำนวน 1 งาน
ขายแบบ  2 - 12 กันยายน 2557 ณ ส่วนจัดซื้อ ฝ่ายจัดซื้อ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ 1 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร และ...

02-Sep-2014 13:31 | 77 views

จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 งาน
ประกาศสอบราคาเลขที่ 91/2557 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2557 เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)...

26-Aug-2014 20:18 | 83 views

จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก มีความสูง 2.00 เมตร และมีความยาวประมาณ 84 เมตร พร้อมประตูรั้วเหล็กและตู้ป้อมยาม ณ สถานีเครื่องส่งวิทยุ เอฟ.เอ็ม บมจ.อสมท กรุงเทพฯ (ซอยลาดพร้าว 107) จำนวน 1 งาน
- ขายแบบ ตั้งแต่วันที่ 18-29 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาทำการ ณ ส่วนนจัดซื้อ ฝ่ายจัดซื้อ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ1  ราคาแบบละ 200...

18-Aug-2014 15:05 | 97 views

จัดซื้อและติดตั้ง Graphic Computer Studio Suite Upgrade จำนวน 2 ชุด
ขายแบบ  13-20 สค. 57 ยื่นซอง 25 สค. 57 เปิดซอง 28 สค. 57 ชุดละ 200.- บาท  

18-Aug-2014 10:41 | 95 views

จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์สำหรับปรับปรุงระบบสำรองข้อมูลภาพข่าวจากศูนย์ข่าวภูมิภาค จำนวน 1 ระบบ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ 84/2557 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เรื่อง จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์สำหรับปรับปรุงระบบสำรองข้อมูลภาพข่าวจากศูนย์ข่าวภูมิภาค จำนวน 1...

13-Aug-2014 16:11 | 143 views

จัดซื้อเวทีพับได้โครงสร้างอลูมิเนียม ขนาด 60x116.4 ม. สูง 30 ซม. จำนวน 100 ชุด
ขายแบบ    1-13 สิงหาคม 2557 ยื่นซอง      15 สิงหาคม 2557  เวลา 11.00-12.00...

05-Aug-2014 14:11 | 109 views


Web1