Displaying 1-12 of 25890 result(s).
จัดซื้อเครื่องมอนิเตอร์ ขนาด 9 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง
ขายแบบ       23-30 มีนาคม 2558 ยื่นซอง         2 เมษายน 2558  เวลา...

28-Mar-2015 13:45 | 26 views

จัดซื้อและติดตั้งแผนงานจัดหา Software Streaming สำหรับให้บริการผ่าน Internet จำนวน 1 งาน
ราคาแบบละ 500.-บาท (รวมภาษีฯ) ชี้แจงแบบ วันที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 10.00 ณ ห้องประชุม 102 ชั้น 1 อาคารอำนวยการ 1 ยื่นซองราคา วันที่ 22 เมษายน 2558...

25-Mar-2015 15:30 | 51 views

จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ ไม่ต่ำกว่า 400 วัตต์ จำนวน 38 เครื่อง
ประกาศสอบราคา เลขที่ 38/2558 ขายแบบ   18-25 มีนาคม 2558 ยื่นซอง 27 มีนาคม 2558 เวลา 10.00-11.00 น.  ณ ห้องประชุม...

20-Mar-2015 11:30 | 67 views

จัดซื้อ Compact Disc Player จำนวน 53 เครื่อง
เลขที่ 40/2558 สอบราคา           -    จัดซื้อ Compact Disc Player จำนวน 53...

19-Mar-2015 15:13 | 70 views

จัดซื้อและติดตั้งแผนงานจัดหาอุปกรณ์สำหรับการให้บริการสื่อผ่านระบบ Internet จำนวน 1 งาน
ประกาศประกวดราคาเลขที่ 39/2558 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2558 เรื่อง จัดซื้อและติดตั้งแผนงานจัดหาอุปกรณ์สำหรับการให้บริการสื่อผ่านระบบ Internet จำนวน 1...

19-Mar-2015 10:46 | 67 views

ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อและติดตั้งแผนงานปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จำนวน 2 สถานี
ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อและติดตั้งแผนงานปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จำนวน 2 สถานี -  กำหนดเข้าร่วมเสนอแนะ วิจารณ์...

17-Mar-2015 15:32 | 130 views

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบุคคลและทรัพย์สินต่าง ๆ ของ บมจ.อสมท (38 คน) จำนวน 1 งาน ระยะเวลา 1 ปี
ประกวดราคา  - ...

06-Mar-2015 15:30 | 91 views

เช่าใช้บริการ IP-VPN (MPLS) รวมอุปกรณ์ จำนวน 25 สถานี ระยะเวลาเช่า 10 เดือน
เลขที่ 34/2558 ประกวดราคา -    เช่าใช้บริการ IP-VPN (MPLS)...

05-Mar-2015 15:47 | 90 views


Web1