Displaying 1-12 of 25940 result(s).
จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณเสียง ผ่านเครือข่ายโทรคมนาคม จำนวน 2 ชุด
ขายแบบ   8-16 ตุลาคม 2558 ยื่นซอง      21 ตุลาคม 2558  เวลา 10.00-11.00 น.  ณ ห้องจัดซื้อ ชั้น...

09-Oct-2015 10:18 | 22 views

จัดซื้อ Camera Full HD Broadcast พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 ชุด
เลขที่ 168/2558 ประกวดราคา -    จัดซื้อ Camera Full HD Broadcast พร้อมอุปกรณ์    (ครั้งที่...

06-Oct-2015 09:49 | 47 views

จ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซม ทาสี ราวเหล็กและบันไดหนีไฟ อาคารอำนวยการ 1,อาคารสถานีโทรทัศน์, สะพานทางเชื่อมระหว่างอาคารสถานีโทรทัศน์กับอาคารปฏิบัติการฯ และอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 งาน
ขายแบบ 28 กันยายน - 7 ตุลาคม 2558 ชี้แจงแบบ   8 ตุลาคม 2558  เวลา 10.00 น. ยื่นซอง     13 ตุลาคม 2558  เวลา...

01-Oct-2015 15:38 | 45 views

จัดซื้อและติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 15 ชุด
เลขที่ 165/2558 สอบราคา           - ...

01-Oct-2015 10:44 | 57 views

จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลบำรุงรักษาความสะอาดสถานที่ทำการ ของ บมจ.อสมท และพนักงานดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และตกแต่งงานสวน จำนวน 1 งาน (45 คน)
- ขายแบบ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2558 - วันที่ 13 ตุลาคม 2558  - รับฟังชี้แจงแบบ วันที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2...

30-Sep-2015 07:41 | 48 views

ร่วมเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อและติดตั้งแผนงานปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จำนวน 5 สถานีเสริม
ร่วมเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อและติดตั้งแผนงานปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จำนวน 5 สถานีเสริม

28-Sep-2015 09:37 | 141 views

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบุคคลและทรัพย์สินต่าง ๆ ของ บมจ.อสมท (38 คน) จำนวน 1 งาน ระยะเวลา 1 ปี
เลขที่ 156/2558 ประกวดราคา  - ...

16-Sep-2015 15:57 | 108 views

จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ห้องส่งสถานีวิทยุภูมิภาค จำนวน 21 ชุด
ขายแบบ      9-23 กันยายน 2558 ชี้แจงแบบ      24 กันยายน 2558 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2...

11-Sep-2015 15:02 | 140 views

จ้างบริษัทประกันชีวิตจัดทำประกันชีวิตกลุ่มให้แก่พนักงานและลูกจ้างสัญญาจ้างรายปี บมจ.อสมท กำหนดระยะเวลา (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค -16 ส.ค 59)


10-Sep-2015 09:59 | 68 views

รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติทางเทคนิค เรื่อง การจัดซื้อและติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล จำนวน 25 สถานีหลัก
รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติทางเทคนิค เรื่อง การจัดซื้อและติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล จำนวน 25...

01-Sep-2015 15:14 | 222 views


Web1