Displaying 1-12 of 25902 result(s).
จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ Radio Automation จำนวน 6 ชุด
ขายแบบ           21 พฤษภาคม 2558 - 4 มิถุนายน...

22-May-2015 13:43 | 23 views

ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อและติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล จำนวน 25 สถานีหลัก
ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อและติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล จำนวน 25 สถานีหลัก - ...

06-May-2015 10:58 | 217 views

จัดซื้อและติดตั้งแผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพห้องพากย์ภาพยนต์ จำนวน 1 ระบบ
- ราคาแบบ  1,000.-บาท (รวม VAT) - ขายแบบ วันที่ 30 เมษายน 2558 - วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 - ชี้แจงแบบ วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น...

30-Apr-2015 15:18 | 138 views

จัดซื้อและติดตั้งแผนงานปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จำนวน 2 สถานี
ประกาศประกวดราคาเลขที่ 69/2558 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558 เรื่อง จัดซื้อและติดตั้งแผนงานปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จำนวน 2...

29-Apr-2015 12:37 | 181 views

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศสำหรับติดตั้งในห้องส่งและห้องเครื่องส่ง จำนวน 76 เครื่อง
ขายแบบ     24 เมษายน 2558 - 11 พฤษภาคม 2558 ยื่นซอง       14 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00-11.00 น. ณ...

27-Apr-2015 10:25 | 127 views

จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ห้องผลิตข่าววิทยุ จำนวน 1 ระบบ
ขายแบบ    23 เมษายน 2558 - 7 พฤษภาคม 2558 ยื่นซอง      12 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 202...

25-Apr-2015 18:17 | 136 views

จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ Radio Automation จำนวน 6 ชุด
ขายแบบ     21 เมษายน 2558 - 11 พฤษภาคม 2558 ยื่นซอง       14 พฤษภาคม 2558 เวลา 11.00-12.00 น. ณ...

22-Apr-2015 14:46 | 139 views

จัดซื้อและติดตั้งเครื่องตัดต่อแบบ Non-Linear พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 3 ชุด
ประกวดราคา -   จัดซื้อและติดตั้งเครื่องตัดต่อแบบ Non-Linear...

07-Apr-2015 15:45 | 156 views


Web1