Displaying 1-12 of 25919 result(s).
จัดซื้อและติดตั้งเครื่องตัดต่อแบบ Non-Linear พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 3 ชุด
เลขที่ 120/2558 ประกวดราคา -   จัดซื้อและติดตั้งเครื่องตัดต่อแบบ Non-Linear...

28-Jul-2015 16:09 | 52 views

จัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการจัดกิจกรรม จำนวน 1 ชุด
เลขที่ 118/2558 ประกวดราคา  -    จัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการจัดกิจกรรม จำนวน 1 ชุด ขายแบบ  ...

28-Jul-2015 15:49 | 45 views

จัดซื้อและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ออกแบบพร้อมSoftware และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 4 ชุด
ขายแบบ 24 กรกฎาคม 2558 ถึง 10 สิงหาคม 2558 ราคาแบบละ 500.-บาท (รวมภาษีฯ) ยื่นซองราคา วันที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 11.00-12.00 น ห้องประชุม 202 ชั้น...

27-Jul-2015 09:35 | 57 views

จัดซื้อกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์สี Camcorder แบบบันทึกบนหน่วยความจำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด
ขายแบบ 23 กรกฎาคม 2558 ถึง 7 สิงหาคม 2558 ราคาแบบละ 500.-บาท (รวมภาษีฯ) ยื่นซองราคา วันที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00-15.00 น ห้องประชุม 102 ชั้น 1...

27-Jul-2015 09:33 | 43 views

จัดซื้อและติดตั้ง HD/SD Slow Motion ขนาด 6-Channel พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด
ขายแบบ   23 กค.58 - 11 สค.58 ยื่นซอง     17 สค.58 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม...

27-Jul-2015 09:15 | 57 views

จัดซื้อและติดตั้งกล้อง CAMERA TV DIGITAL พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 ชุด
เลขที่ 112/2558 ประกวดราคา -   จัดซื้อและติดตั้งกล้อง CAMERA TV DIGITAL พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 ชุด ขายแบบ  ...

23-Jul-2015 16:30 | 77 views

จัดซื้อ Camera Full HD Broadcast พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 ชุด
เลขที่ 111/2558 ประกวดราคา -    จัดซื้อ Camera Full HD Broadcast พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 ชุด   ขายแบบ  ...

23-Jul-2015 16:27 | 80 views

จัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์แบบ Smart tv พร้อมที่แขวนติดผนัง จำนวน 60 ชุด
- ขายแบบ  23 กรกฎาคม 2558 - 3 สิงหาคม 2558 -ยื่นซองวันที่ 6 สิงหาคม 2558 เวลา 11.00 น- 12.00 น ห้องประชุม 102 ชั้น 1 -เปิดซองวันที่ 12 สิงหาคม...

23-Jul-2015 15:55 | 57 views

จัดซื้อและติดตั้งระบบสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิทัล (Digital Signage) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
เลขที่ 107/2558 สอบราคา    - ...

22-Jul-2015 09:20 | 66 views

จัดซื้อและติดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (IRD) จำนวน 6 เครื่อง
เลขที่ 106/2558 สอบราคา           -    จัดซื้อและติดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม...

20-Jul-2015 09:20 | 104 views

จัดซื้อและติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล จำนวน 25 สถานีหลัก
ประกาศประกวดราคาเลขที่ 104/2558 เรื่อง จัดซื้อและติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล จำนวน 25...

17-Jul-2015 16:18 | 166 views


Web1