Displaying 1-12 of 25873 result(s).
จัดซื้อกระดาษชำระ 2 ชั้น และสบู่เหลว ซื้อขายตามสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
ขายแบบ 6-15 มกราคม 2558 ราคาแบบละ 500.-บาท (รวมภาษีฯ) ยื่นซองราคา 19 มกราคม 2558 เวลา 10.00-11.00 น. ห้องประชุม 102 ชั้น 1 อาคารอำนวยการ...

07-Jan-2015 08:52 | 70 views

รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติทางเทคนิค การจัดซื้อและติดตั้งระบบและอุปกรณ์สำหรับให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล จำนวน 1 ระบบ และจัดซื้อและติดตั้งรายการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จำนวน 1 โครงการ
ประกาศเลขที่ 177/2557 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติทางเทคนิค...

26-Dec-2014 15:23 | 335 views

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าข้อแข็ง แบบสะพาย จำนวน 28 เครื่อง
เลขที่ 172/2557 สอบราคา           -    จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าข้อแข็ง แบบสะพาย จำนวน 28...

24-Dec-2014 11:25 | 134 views

จัดซื้ออุปกรณ์ตามโครงการ MCOT FLYING ถ่ายภาพมุมสูงด้วย MULTIROTOR จำนวน 2 ชุด
ขายแบบ   12 - 19 ธ.ค. 57 ราคาแบบละ 200.-บาท (รวมภาษีฯ) ยื่นซอง   22 ธ.ค. 57 เวลา 14.00-15.00 น. ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ...

16-Dec-2014 09:40 | 118 views

จัดซื้อเสาเทเลสโคปิค (Telescopic Masts) จำนวน 2 ชุด
ขายแบบ 11 ธค.57-17ธ.ค.57 ยื่นซอง 19 ธ.ค. 57 เปืดซอง 22 ธ.ค. 57

15-Dec-2014 15:32 | 118 views

จัดซื้อเครื่องวัดความเข้มสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัลชนิดพกพา (Portable Broadcast TV Analyzer) จำนวน 2 ชุด
 ขายแบบ   12-18 ธันวาคม 2557 ยื่นซอง   22 ธันวาคม 2557  เวลา 11.00-12.00 น. เปิดซอง  24 ธันวาคม 2557  เวลา...

12-Dec-2014 15:42 | 136 views

จ้างเหมาเปลี่ยนประตูทางเข้าห้องส่ง และปรับปรุงพื้นที่ทางขึ้น-ลง ฝั่งห้องกำเนิดไฟฟ้า ด้านหลังอาคารโทรทัศน์ จำนวน 1 งาน
ขายแบบ  11-17 ธันวาคม 2557 ชี้แจงแบบ   18 ธันวาคม 2557  เวลา 10.00 น. ยื่นซอง    22 ธันวาคม 2557  เวลาท...

12-Dec-2014 15:37 | 106 views

จัดซื้อถังดับเพลิงสำหรับใช้งานกับอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ จำนวน 53 เครื่อง
เลขที่ 165/2557 สอบราคา           - ...

08-Dec-2014 10:44 | 136 views


Web1