Displaying 1-12 of 25859 result(s).
ประกวดราคา เช่ารถยนต์ฯสำหรับใช้งานส่วนกลาง จำนวน 15 คัน
ขายแบบ    13-27 พฤศจิกายน 2557 ชี้แจงแบบ     28 พฤศจิกายน 2557  เวลา 10.00  ณ ห้องประชุม...

17-Nov-2014 14:54 | 39 views

จัดซื้อและติดตั้งระบบและอุปกรณ์สำหรับให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล จำนวน 1 ระบบ และจัดซื้อและติดตั้งรายการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จำนวน 1 โครงการ
จัดซื้อและติดตั้งระบบและอุปกรณ์สำหรับให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล จำนวน 1 ระบบ...

14-Nov-2014 16:41 | 222 views

ประกวดราคา จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ High Power Amplifier (HPA) และอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน 1 ระบบ
ขายแบบ  12-26 พฤศจิกายน 2557 ชี้แจงแบบ  27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุม 102 ยื่นซอง   1 ธันวาคม 2557 ...

14-Nov-2014 15:19 | 61 views

จ้างเหมาบริการพนักงานพิมพ์ดีด-ธุรการ, นักการ และงานรับส่งเอกสาร จำนวน 139 อัตรา และจ้างเหมารถจักรยานยนต์พร้อมพนักงานขับรถบริการรับ-ส่งเอกสาร, พัสดุ จำนวน 14 อัตรา รวมจำนวน 153 อัตรา
เลขที่ 155/2557 ประกวดราคา     -    จ้างเหมาบริการพนักงานพิมพ์ดีด-ธุรการ, นักการ...

14-Nov-2014 14:53 | 56 views

จ้างเหมารถจักรยานยนต์ พร้อมพนักงานขับรถรับ-ส่ง เอกสารและพัสดุของสำนักข่าวไทย
ขายแบบ 11 พย.-25 พย.57 ยื่นซอง 28 พ.ย.57 10.00 ห้อง 102 เปิดซอง 3 ธ.ค.57 10.00 ห้อง 102 ราคาชุดละ 500.- บาท  

13-Nov-2014 15:05 | 64 views

สอบราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องทำน้ำเย็น (Water Chiller) ประจำปี 2557 จำนวน 1 งาน
ขายแบบ     11-18  พฤศจิกายน  2557 ชี้แจงแบบ     19 พฤศจิกายน 2557  เวลา 10.00...

12-Nov-2014 10:19 | 59 views

จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาดไม่ต่ำกว่า 1,500 วัตต์ จำนวน 38 เครื่อง
เลขที่ 145/2557 สอบราคา       -    จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาดไม่ต่ำกว่า 1,500...

06-Nov-2014 15:13 | 90 views

จัดซื้อและติดตั้งแผนงานปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จำนวน 2 สถานี
ประกาศประกวดราคาเลขที่ 143/2557 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง จัดซื้อและติดตั้งแผนงานปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จำนวน 2...

06-Nov-2014 09:15 | 109 views

จัดซื้อและติดตั้งเครื่องตัดต่อ Non Linear Editing และเครื่อง Play Out จำนวน 2 ชุด
เลขที่ 139/2557 ประกวดราคา -    จัดซื้อและติดตั้งเครื่องตัดต่อ Non Linear  Editing...

04-Nov-2014 09:47 | 97 views


Web1