Displaying 1-12 of 25820 result(s).
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 งาน
ประกาศสอบราคาเลขที่ 91/2557 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2557 เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)...

26-Aug-2014 20:18 | 34 views

จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก มีความสูง 2.00 เมตร และมีความยาวประมาณ 84 เมตร พร้อมประตูรั้วเหล็กและตู้ป้อมยาม ณ สถานีเครื่องส่งวิทยุ เอฟ.เอ็ม บมจ.อสมท กรุงเทพฯ (ซอยลาดพร้าว 107) จำนวน 1 งาน
- ขายแบบ ตั้งแต่วันที่ 18-29 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาทำการ ณ ส่วนนจัดซื้อ ฝ่ายจัดซื้อ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ1  ราคาแบบละ 200...

18-Aug-2014 15:05 | 52 views

จัดซื้อและติดตั้ง Graphic Computer Studio Suite Upgrade จำนวน 2 ชุด
ขายแบบ  13-20 สค. 57 ยื่นซอง 25 สค. 57 เปิดซอง 28 สค. 57 ชุดละ 200.- บาท  

18-Aug-2014 10:41 | 53 views

จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์สำหรับปรับปรุงระบบสำรองข้อมูลภาพข่าวจากศูนย์ข่าวภูมิภาค จำนวน 1 ระบบ
ประกาศประกวดราคาเลขที่ 84/2557 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เรื่อง จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์สำหรับปรับปรุงระบบสำรองข้อมูลภาพข่าวจากศูนย์ข่าวภูมิภาค จำนวน 1...

13-Aug-2014 16:11 | 88 views

จัดซื้อเวทีพับได้โครงสร้างอลูมิเนียม ขนาด 60x116.4 ม. สูง 30 ซม. จำนวน 100 ชุด
ขายแบบ    1-13 สิงหาคม 2557 ยื่นซอง      15 สิงหาคม 2557  เวลา 11.00-12.00...

05-Aug-2014 14:11 | 64 views

จัดซื้อเวทีพับได้โครงสร้างอลูมิเนียม ขนาด 60x116.4 ม. สูง 60 ซม. จำนวน 100 ชุด
ขายแบบ    1-13 สิงหาคม 2557 ยื่นซอง      15 สิงหาคม 2557  เวลา 10.00-11.00...

05-Aug-2014 14:08 | 68 views

จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ บมจ.อสมท จ. สกลนคร จำนวน 1 งาน โดยวิธีสอบราคา
เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์  บมจ.อสมท จ. สกลนคร จำนวน1 งาน  โดยวิธีสอบราคา เลขที่...

04-Aug-2014 15:58 | 73 views

จ้างเหมาล้อมรั้วคอนกรีตบล็อคพร้อมลวดหนาม และประตูทางเข้า สถานีวิทยุ บมจ.อสมท จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 งาน (350 เมตร)
ขายแบบ        25 กรกฎาคม 2557 - 5 สิงหาคม 2557 ชี้แจงแบบ       6 สิงหาคม 2557 ...

27-Jul-2014 17:43 | 79 views

จ้างซ่อมแซมต่อเติมบริเวณชั้นล่างอาคารบ้านพักเป็นสำนักงานเอนกประสงค์ สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์และซ่อมบำรุง บมจ.อสมท จ.อุบลราชธานี จำนวน 1 งาน
ขายแบบ  18-31 กรกฎาคม 2557 ราคาแบบละ 200.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มฯ) ชี้แจงแบบ พร้อมดูสถานที่    4  สิงหาคม  2557 เวลา...

23-Jul-2014 16:06 | 76 views

จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตพร้อมประตู สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ บมจ.อสมท จังหวัดระนอง จำนวน 1 งาน
ขายแบบ      21 - 31 กรกฎาคม 2557 ชี้แจงแบบ     4 สิงหาคม 2557  เวลา 10.00...

23-Jul-2014 11:03 | 73 views

จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่สถานีวิทยุ บมจ.อสมท อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จำนวน 1 งาน โดยวิธีสอบราคา
                ...

23-Jul-2014 09:53 | 86 views

จ้างเหมาล้อมรั้วลวดหนามสถานีวิทยุ บมจ.อสมท จ. ตรัง (380 เมตร) จำนวน 1 งาน โดยวิธัสอบราคา เลขที่ 72/2557
                                         ...

21-Jul-2014 14:19 | 94 views


Web1