Displaying 1-12 of 25927 result(s).
รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติทางเทคนิค การจัดซื้อและติดตั้งระบบและอุปกรณ์สำหรับให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล จำนวน 45 สถานีเสริม
ประกาศเลขที่ 138/2558 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติทางเทคนิค...

25-Aug-2015 12:29 | 103 views

จัดซื้อและติดตั้งเครื่องตัดต่อ Non Linear จำนวน 2 ชุด โดยวิธีสอบราคา
ขายแบบ   24-31 สิงหาคม 2558 ยื่นซอง   3 กันยายน 2558  ณ ห้องประชุม 102 เวลา 10.00-11.00 น. เปิดซอง   8 กันยายน...

24-Aug-2015 16:26 | 65 views

จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครืิอข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระยะเวลา 12 เดือน
ประกาศประกวดราคาเลขที่ 131/2558 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เรื่อง จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระยะเวลา 12...

18-Aug-2015 09:57 | 77 views

จัดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่อง กำหนดระยะเวลา 36 เดือน
ขายแบบ 14-28 สิงหาคม 2558 ราคาแบบละ 500.-บาท (รวมภาษีฯ) รับฟังคำชี้แจงแบบ  31 สิงหาคม 2558 เวลา 11.00 น. ห้องประชุม 203 ชั้น...

17-Aug-2015 08:48 | 85 views

จัดซื้อกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์สี Camcorder แบบบันทึกบนหน่วยความจำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 ชุด
ขายแบบ  10-19 สิงหาคม 2558 ยื่นซอง    24 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 202 เปิดซอง   27 สิงหาคม 2558...

11-Aug-2015 09:39 | 87 views

จัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมการออกอากาศวิทยุชนิดเคลื่อนที่ จำนวน 2 ชุด
ขายแบบ 7-14 สิงหาคม 2558 ราคาแบบละ 500.-บาท (รวมภาษีฯ) ยื่นซอง วันที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 11.00น-12.00น ห้อง 102 ชั้น 1 เปิดซอง วันที่ 24...

07-Aug-2015 11:08 | 112 views

จัดซื้อและติดตั้งเครื่องตัดต่อแบบ Non-Linear พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 3 ชุด
เลขที่ 120/2558 ประกวดราคา -   จัดซื้อและติดตั้งเครื่องตัดต่อแบบ Non-Linear...

28-Jul-2015 16:09 | 142 views

จัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการจัดกิจกรรม จำนวน 1 ชุด
เลขที่ 118/2558 ประกวดราคา  -    จัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการจัดกิจกรรม จำนวน 1 ชุด ขายแบบ  ...

28-Jul-2015 15:49 | 135 views

จัดซื้อและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ออกแบบพร้อมSoftware และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 4 ชุด
ขายแบบ 24 กรกฎาคม 2558 ถึง 10 สิงหาคม 2558 ราคาแบบละ 500.-บาท (รวมภาษีฯ) ยื่นซองราคา วันที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 11.00-12.00 น ห้องประชุม 202 ชั้น...

27-Jul-2015 09:35 | 130 views


Web1