Displaying 1-12 of 25795 result(s).
จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด และพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน (126 คน) (ส่วนภูมิภาค)
ประกาศประกวดราคาเลขที่ 39/2557 ลงวันที่ 3 เมษายน 2557 เรื่อง จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด และพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน (126 คน)...

04-Apr-2014 15:12 | 45 views

จ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารปฏิบัติการฯ และอาคารสถานีโทรทัศน์ จำนวน 1 งาน
ประกาศสอบราคาเลขที่ 17/2557 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2557 เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารปฏิบัติการฯ และอาคารสถานีโทรทัศน์ จำนวน 1 งาน - ...

25-Mar-2014 14:28 | 55 views

จัดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 960 เครื่อง พร้อมระบบ VDI, ระบบ Desktop Management, ระบบ Data Protection, ระบบ Encryption และเครื่องพิมพ์ จำนวน 150 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือน
ขายแบบ : 7 - 24 มีนาคม 2557 ราคาแบบละ 1000.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รับซอง : วันที่ 27 มีนาคม 2557 เวลา 10.00-11.00 น ณ ห้องประชุม 102 ชั้น...

11-Mar-2014 14:59 | 126 views

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบุคคลและทรัพย์สินต่าง ๆ ของ บมจ. อสมท (45 คน) จำนวน 1 งาน
ประกวดราคา    -  จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบุคคลและทรัพย์สินต่าง ๆ ของ บมจ.อสมท (45 คน) จำนวน 1 งาน        ...

04-Mar-2014 10:06 | 116 views

จัดซื้อและติดตั้งเครื่องตัดต่อแบบ Non-Linear HD Editing พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ และ เครื่องตัดต่อแบบ Mobile Editing พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ รวมจำนวน 2 รายการ
ประกาศสอบราคาเลขที่ 8/2557 ลงวันที่ 24 มกราคม 2557 เรื่อง จัดซื้อและติดตั้งเครื่องตัดต่อแบบ Non-Linear HD Editing พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ และ เครื่องตัดต่อแบบ...

27-Jan-2014 13:17 | 228 views

เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน จำนวน 19 เครื่อง เลขที่ 6/2557
                          ...

16-Jan-2014 14:35 | 289 views

จัดซื้อกระดาษชำระ 2 ชั้น และสบู่เหลว ซื้อขายตามสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
ขายแบบ 17 - 23 ธันวาคม 2556 ราคา 500.-บาท ยื่นซอง 25 ธันวาคม 2556 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 102 ชั้น 1 อาคารอำนวยการ 1 เปิดซอง 27...

17-Dec-2013 16:35 | 283 views

จัดซื้อ Multi-viewer พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 ชุด เลขที่ 98/2556
ประกวดราคา   -    จัดซื้อ Multi-viewer พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 2 ชุด  เลขที่ 98/2556  ขายแบบ         -  ...

12-Dec-2013 21:58 | 332 views

ประกาศสอบราคา เลขที่ 85/2556 จัดซื้อและติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม จำนวน 2 ชุด
ราคาแบบ : 500.-บาท เข้ารับฟังการชี้แจงแบบ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เลวา 10 .00 น ณ ห้องข้าวมูลข่าวสาร อาคารอำนวยการ 1 ชั้น 1 ยื่นซอง : วันที่ 6...

28-Oct-2013 09:40 | 436 views


Web1