Displaying 1-12 of 25813 result(s).
จ้างเหมาล้อมรั้วคอนกรีตบล็อคพร้อมลวดหนาม และประตูทางเข้า สถานีวิทยุ บมจ.อสมท จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 งาน (350 เมตร)
ขายแบบ        25 กรกฎาคม 2557 - 5 สิงหาคม 2557 ชี้แจงแบบ       6 สิงหาคม 2557 ...

27-Jul-2014 17:43 | 21 views

จ้างซ่อมแซมต่อเติมบริเวณชั้นล่างอาคารบ้านพักเป็นสำนักงานเอนกประสงค์ สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์และซ่อมบำรุง บมจ.อสมท จ.อุบลราชธานี จำนวน 1 งาน
ขายแบบ  18-31 กรกฎาคม 2557 ราคาแบบละ 200.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มฯ) ชี้แจงแบบ พร้อมดูสถานที่    4  สิงหาคม  2557 เวลา...

23-Jul-2014 16:06 | 21 views

จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตพร้อมประตู สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ บมจ.อสมท จังหวัดระนอง จำนวน 1 งาน
ขายแบบ      21 - 31 กรกฎาคม 2557 ชี้แจงแบบ     4 สิงหาคม 2557  เวลา 10.00...

23-Jul-2014 11:03 | 27 views

จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่สถานีวิทยุ บมจ.อสมท อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จำนวน 1 งาน โดยวิธีสอบราคา
                ...

23-Jul-2014 09:53 | 24 views

จ้างเหมาล้อมรั้วลวดหนามสถานีวิทยุ บมจ.อสมท จ. ตรัง (380 เมตร) จำนวน 1 งาน โดยวิธัสอบราคา เลขที่ 72/2557
                                         ...

21-Jul-2014 14:19 | 24 views

จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารบ้านพักสถานีวิทยุ บมจ.อสมท จ. ตรัง จำนวน 1 งาน โดยวิธีสอบราคา เลขที่ 73/2557
เรื่อง จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารบ้านพักสถานีวิทยุ บมจ.อสมท จ. ตรัง จำนวน1 งาน  โดยวิธีสอบราคา เลขที่ 83/2557 ขายแบบ          ...

21-Jul-2014 14:11 | 22 views

จัดซื้อเครื่อง Multi viewer พร้อมอุปกรณ์ประกอบติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง
ขายแบบ 9 ก.ค.-23 ก.ค.57 (ชุดละ 500 บาท รวมาษีฯ) ยื่นซองสอบราคา 29 ก.ค.57  เวลา10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 102 ชั้น 1 อาคารอำนวยการ...

17-Jul-2014 14:51 | 49 views

จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 50 คัน ระยะเวลา 45 เดือน สำหรับใช้ในงานสำนักข่าวไทย
ขายแบบตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค. 2557 - 23 ก.ค. 2557 ราค่าแบบชุดละ 1,000 บาท (รวมภาษีฯ) ชี้แจงแบบ 24 ก.ค. 2557 ณ ห้องประชุม 102 ชั้น 1 อาคารอำนวยการ 1...

09-Jul-2014 14:11 | 80 views

จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก มีความสูง 2.00 เมตร และมีความยาวประมาณ 84 เมตร พร้อมประตูรั้วเหล็กและตู้ป้อมยาม ณ สถานีเครื่องส่งวิทยุ เอฟ.เอ็ม บมจ.อสมท กรุงเทพฯ (ซอยลาดพร้าว 107) จำนวน 1 งาน
ขายแบบตั้งแต่วันที่  7 - 17 กรกฎาคม 2557 ราคาแบบชุดละ 200.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รับฟังคำชี้แจงแบบ และดูสถานที่ วันที่  22 ...

08-Jul-2014 11:47 | 60 views

จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์และอาคารบ้านพัก บมจ.อสมท จ.นครสวรรค์ จำนวน 1 งาน
ขายแบบ วันที่ 3 -18 กรกฎาคม 2557 ราคาแบบละ 200.-บาท (รวมภาษีฯ) ฟังคำชี้แจงพร้อมดูสถานที่ : วันที่  21 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น  ณ...

07-Jul-2014 11:18 | 56 views


Web1