Displaying 1-12 of 25879 result(s).
จัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการจัดกิจกรรม จำนวน 1 ชุด
เลขที่ 24/2558  ประกวดราคา -    จัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการจัดกิจกรรม จำนวน 1 ชุด  ขายแบบ         -  ...

16-Feb-2015 16:28 | 59 views

จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์สำหรับแผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพด้าน ICT Security จำนวน 1 งาน
ประกาศประกวดราคาเลขที่ 22/2558 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์สำหรับแผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพด้าน ICT Security จำนวน 1...

16-Feb-2015 11:03 | 60 views

ประกวดราคา จัดซื้อและติดตั้งแผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่าย บมจ.อสมท จำนวน 1 งาน
ขายแบบ         13 กุมภาพันธ์ 2558 - 3 มีนาคม 2558 ชี้แจงแบบ        5 มีนาคม...

14-Feb-2015 17:28 | 98 views

จัดซื้อกระดาษชำระ 2 ชั้น และสบู่เหลว ซื้อขายตามสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
ขายแบบ 6-15 มกราคม 2558 ราคาแบบละ 500.-บาท (รวมภาษีฯ) ยื่นซองราคา 19 มกราคม 2558 เวลา 10.00-11.00 น. ห้องประชุม 102 ชั้น 1 อาคารอำนวยการ...

07-Jan-2015 08:52 | 124 views

รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติทางเทคนิค การจัดซื้อและติดตั้งระบบและอุปกรณ์สำหรับให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล จำนวน 1 ระบบ และจัดซื้อและติดตั้งรายการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จำนวน 1 โครงการ
ประกาศเลขที่ 177/2557 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติทางเทคนิค...

26-Dec-2014 15:23 | 426 views

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าข้อแข็ง แบบสะพาย จำนวน 28 เครื่อง
เลขที่ 172/2557 สอบราคา           -    จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าข้อแข็ง แบบสะพาย จำนวน 28...

24-Dec-2014 11:25 | 209 views


Web1