Displaying 1-12 of 25897 result(s).
จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ห้องผลิตข่าววิทยุ จำนวน 1 ระบบ
ขายแบบ    23 เมษายน 2558 - 7 พฤษภาคม 2558 ยื่นซอง      12 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 202...

25-Apr-2015 18:17 | 9 views

จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ Radio Automation จำนวน 6 ชุด
ขายแบบ     21 เมษายน 2558 - 11 พฤษภาคม 2558 ยื่นซอง       14 พฤษภาคม 2558 เวลา 11.00-12.00 น. ณ...

22-Apr-2015 14:46 | 30 views

จัดซื้อและติดตั้งเครื่องตัดต่อแบบ Non-Linear พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 3 ชุด
ประกวดราคา -   จัดซื้อและติดตั้งเครื่องตัดต่อแบบ Non-Linear...

07-Apr-2015 15:45 | 73 views

จัดซื้อเครื่องมอนิเตอร์ ขนาด 9 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง
ขายแบบ       23-30 มีนาคม 2558 ยื่นซอง         2 เมษายน 2558  เวลา...

28-Mar-2015 13:45 | 107 views

จัดซื้อและติดตั้งแผนงานจัดหา Software Streaming สำหรับให้บริการผ่าน Internet จำนวน 1 งาน
ราคาแบบละ 500.-บาท (รวมภาษีฯ) ชี้แจงแบบ วันที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 10.00 ณ ห้องประชุม 102 ชั้น 1 อาคารอำนวยการ 1 ยื่นซองราคา วันที่ 22 เมษายน 2558...

25-Mar-2015 15:30 | 126 views

จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ ไม่ต่ำกว่า 400 วัตต์ จำนวน 38 เครื่อง
ประกาศสอบราคา เลขที่ 38/2558 ขายแบบ   18-25 มีนาคม 2558 ยื่นซอง 27 มีนาคม 2558 เวลา 10.00-11.00 น.  ณ ห้องประชุม...

20-Mar-2015 11:30 | 185 views

จัดซื้อ Compact Disc Player จำนวน 53 เครื่อง
เลขที่ 40/2558 สอบราคา           -    จัดซื้อ Compact Disc Player จำนวน 53...

19-Mar-2015 15:13 | 135 views


Web1