การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

Displaying 1-12 of 972 result(s).
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 32 คน เลขที่ 59/2560
28-Apr-2017 17:24 | 14 views
จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อปรับปรุงรถ SNG 2 จำนวน 1 ชุด
27-Apr-2017 11:50 | 16 views
จัดจ้างสร้างสนามแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2560 จำนวน 1 งาน
27-Apr-2017 09:14 | 16 views
จัดซื้อและติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณภาพและเสียงระบบ 3-4 G จำนวน 2 ชุด
18-Apr-2017 16:50 | 57 views
จัดซื้อและติดตั้งแผนงานปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จำนวน 10 สถานีเสริม (ระยะที่ 2)
18-Apr-2017 11:22 | 57 views
จ้างบริการ Must Carry ผ่านดาวเทียมไทยคม ย่านความถี่ Ku-band และ C-band นับตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2561
12-Apr-2017 15:39 | 73 views
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 32 คน ระยะเวลา 1 ปี
11-Apr-2017 16:25 | 73 views
จ้างเหมาปรับปรุงพื้นไม้บริเวณลานด้านนอก โรงอาหารชั้น 11 อาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 งาน
11-Apr-2017 16:11 | 72 views
จัดซื้อตลับหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Fuji xerox รุ่น Docuprint P355d จำนวน 30 ตลับ
11-Apr-2017 14:19 | 75 views
จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อปรับปรุงรถ SNG 1 จำนวน 1 ชุด
10-Apr-2017 17:15 | 67 views
จัดซื้ออุปกรณ์ Telephone Hybrid จำนวน 2 ชุด
07-Apr-2017 10:07 | 71 views
เช่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์การ์ตูนจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 35 ตอน
05-Apr-2017 15:33 | 76 views