การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

Displaying 1-12 of 949 result(s).
จ้างเปลี่ยนท่อเมนประปาพร้อมอุปกรณ์ประกอบ อาคารปฏิบัติการฯ (ชั้น 1, ชั้น 4, และชั้น 6) จำนวน 1 งาน
24-Mar-2017 15:36 | 11 views
จัดซื้อและติดตั้งแผนงานปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จำนวน 12 สถานีเสริม (ระยะที่ 2)
23-Mar-2017 09:52 | 14 views
จัดซื้อและติดตั้งแผนงานปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จำนวน 5 สถานีเสริม (ระยะที่ 2)
23-Mar-2017 09:51 | 13 views
เช่าอาคารพาณิชย์เพื่อตั้ง สถานีวิทยุฯ จ.กาฬสินธุ์ กำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค 60 - 30 เม.ย 63)
22-Mar-2017 14:04 | 16 views
เช่าอาคารพาณิชย์ เพื่อเป็นที่ตั้งสถานีวิทยุ บมจ. อสมท อ.หลังสวน จ. ชุมพร จำนวน 1 งาน ระยะเวลาเช่า 36 เดือน
21-Mar-2017 16:50 | 26 views
จ้างบริการระบบการจัดประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 งาน
21-Mar-2017 11:07 | 17 views
เช่าเครื่องปริ้นเตอร์แบบห้วเข็ม ยี่ห้อ EPSON รุ่น LQ-590 จำนวน 53 เครื่อง (2 ปี)
21-Mar-2017 09:20 | 19 views
เช่าตู้ Container สำเร็จรูป สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ TV Digital จำนวน 4 สถานี ระยะเวลาเช่า 5 เดือน
20-Mar-2017 12:49 | 23 views
เช่าพื้นที่ภายในอาคาร เสาอากาศ ที่ดิน และถนนของ บมจ.ทีโอที จำนวน 4 สถานี ระยะเวลาเช่า 3 เดือน
20-Mar-2017 12:49 | 24 views
เงินประกันเช่าพื้นที่ภายในอาคาร เสาอากาศ ที่ดิน และถนนของ บมจ.ทีโอที จำนวน 4 สถานี ระยะเวลาเช่า 1 ปี
20-Mar-2017 12:47 | 24 views
เช่าพื้นที่ภายในอาคาร เสาอากาศ ที่ดิน และถนนของ บมจ.ทีโอที จำนวน 4 สถานี ระยะเวลาเช่า 1 ปี
20-Mar-2017 12:47 | 24 views
เช่าลิขสิทธิ์สารคดีสัตว์จากประเทศสิงคโปร์ จำนวน 3 ตอน
20-Mar-2017 10:24 | 23 views