MCOT Radio Network

ยามลมหนาวพัดโบก ชวนขึ้นเหนือไปชม Flora Festival 2014
หรือ เทศกาลชมสวน ครั้งที่ 5 ที่มุ่งเน้นนำเสนอความหลากหลายของพรรณไม้ และวัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้าน (Diversity of Flora and Neighbouring Countries Culture) โดยมีไฮไลท์ที่นิทรรศการ “การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน”...
ทำไม...
"บันทึกการเดินทางขนานยาวกว่า 500 หน้า! ของหมอห้องฉุกเฉินชาวไทยคนหนึ่งที่ตัดสินใจลางานหนึ่งเดือนเต็มไปแบกเป้ออกค่ายอาสา เดินสายตรวจรักษาชาวบ้านบนเทือกเขาหิมาลัยในอินเดีย" รายการคิดระหว่างบรรทัดไม่พลาดที่จะพูดคุยกับเจ้าของหูฟัง ถึงการตัดสินใจในครั้งนี้ รับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวัง
งานประกวดเอ็มคอท เรดิโอ สโมสร
งานประกวด MCOT Radio Samosorn 2015 เวทีกลาง ชั้น 5 ห้อง Product 1 อาคารปฏิบัติการบมจ.อสมท 12.00 - 17.00 น. งานประกวด MRN DJ CONTEST 2015 MCOT Radio Network เปิดโอกาสให้น้องๆ นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ มีความฝันอยากจะเป็นดีเจ หรือ นักจัดรายการวิทยุ โอกาสมาถึงแล้ว   1) ชายหรือหญิง อายุ 18...
เอ็มคอท เรดิโอ สโมสร มหกรรมความสุข ช๊อป ชิม โชว์
เอ็มคอท เรดิโอ สโมสร มหกรรมความสุข ช๊อป ชิม โชว์ พิธีกร / นักจัดรายการวิทยุ พูดประชาสัมพันธ์           สถานีวิทยุ อสมท เครือข่าย 62 สถานีทั่วประเทศ ในนาม MCOT RADIO NETWORK อันประกอบไปด้วย FM 95 ลูกทุ่งมหานคร, FM 96.5 คลื่นความคิด, SEED 97.5 FM, FM 99 Active...
ในหลวงของแผ่นดิน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คลื่นความคิด FM96.5 อสมท รวมภาพประทับใจ วันที่ 5 ธันวาคม 2555 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2555 วันที่ 5 ธันวาคม...
กิจกรรม 100.5 Selfie for help by Ptt group
กิจกรรม 100.5 Selfie for help by Ptt group เดินทางไปกลับเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา FM100.5 News Network ได้พาผู้โชคดีทั้ง 30 ท่าน ที่ส่งภาพเข้าร่วมประกวดในกิจกรรม 100.5 Selfie for help เดินทางสู่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง  จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมร่วมทำกิจกรรมต่างๆมากมาย

สถานีวิทยุกรุงเทพฯ

Now
on FM 95


Now
on AM1494


Now
on AM1143


Now
on SEED FM


Now
on 96.5 FM


Now
on MET 107


Now
on FM99


Now
on FM 100.5


ข่าว Radio Network
อ่านต่อ
Web1