สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดกำแพงเพชร

สิ้นเดือนเมษายน ครบกำหนด ปิดเกาะคืนพื้นที่สาธารณะ
สิ้นเดือนเมษายน ครบกำหนด ปิดเกาะคืนพื้นที่สาธารณะ
สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดกำแพงเพชร
FM 92.75 MHz

Local News

Displaying 1-6 of 120 result(s).
สิ้นเดือนเมษายน ครบกำหนด ปิดเกาะคืนพื้นที่สาธารณะ

เทศกาลของปีนี้ทางผู้บริหารเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้ประกาศเปิดเกาะกลางน้ำอย่างเป็นทางการเมื่อ วันที่ 20 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา เพื่อต้อนรับเทศก าลประเพณีสงกรานต์ หลังจากปรับพื้นที่เก็บกวาดทั่วบริเวณเกาะ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อน และมีความปลอดภัย...


ผู้สูงอายุคลองน้ำไหล เล่นกีฬา ออกกำลังกาย

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอคลองลาน จ.กำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด แข่งขันกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ลูกหลานและนันทนาการผู้สูงอายุตำบลคลองน้ำไหล อ.คลองลาน ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ และผู้สูงอายุต่างสนุกสนาน ที่ได้ร่วมคิด ร่วมทำ มีรอยยิ้มและความสุข จนลืมวัยว่าตัวเองอายุ กว่า 60 ปีแล้ว ณ...


อบจ.กพ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.

ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 เช้าวันที่ 18 เมษายน 2559 อบจ.กำแพงเพชร ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยนายสุนทร รัตนากร นายก อบจ.กำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรม มีนายไพฑูรย์ สัตยวงศ์ทิพย์ ปลัด อบจ.กำแพงเพชร กล่าวรายงาน...


สืบสานประเพณีเทศกาลสงกรานต์ ก่อพระเจดีย์ทราย วัดบาง

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 เวลา 17.0 0 น. ที่วัดบาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นางโชติกา ฐิตะชนัคภัค นายเสกสรร สุวรรณวัฒนา รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร สาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายอธิการ ยามา นางสุปราณี รามบุตร รองปลัดเทศบาลฯ นายกิตติศักดิ์ แก้วตา...


จัดระเบียบร้านค้ารอบศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. นางสุปราณี รามบุตร รองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และนายเก่งกล้า เกตุแก้ว หัวหน้าฝ่ายนิติกร เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกดำเนินการจัดระเบียบร้านค้าของผู้ประกอบการค้าบริเวณศาลหลักเมือง ในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 12 – 17 เมษายน...


เทศบาลเมือง กพ.ซ้อมดับเพลิง

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2559 เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...


<

รู้จักดีเจ


Web1