สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดลำปาง

เอ็มคอท เรดิโอ สโมสร มหกรรมความสุข ช๊อป ชิม โชว์
เอ็มคอท เรดิโอ สโมสร มหกรรมความสุข ช๊อป ชิม โชว์ พิธีกร / นักจัดรายการวิทยุ พูดประชาสัมพันธ์           สถานีวิทยุ อสมท เครือข่าย 62 สถานีทั่วประเทศ ในนาม MCOT RADIO NETWORK อันประกอบไปด้วย FM 95 ลูกทุ่งมหานคร, FM 96.5 คลื่นความคิด, SEED 97.5 FM, FM 99 Active...
สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดลำปาง
FM 99.00 MHz

Local News

Displaying 1-6 of 64 result(s).
เอ็มคอท เรดิโอ สโมสร มหกรรมความสุข ช๊อป ชิม โชว์

เอ็มคอท เรดิโอ สโมสร มหกรรมความสุข ช๊อป ชิม โชว์ พิธีกร / นักจัดรายการวิทยุ พูดประชาสัมพันธ์           สถานีวิทยุ อสมท เครือข่าย 62 สถานีทั่วประเทศ ในนาม MCOT RADIO NETWORK อันประกอบไปด้วย FM 95 ลูกทุ่งมหานคร, FM 96.5 คลื่นความคิด, SEED 97.5 FM, FM 99 Active...


เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะครั้งที่ 12 วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2557


ประกวดวรรณกรรมการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทย

         ด้วยสำนักงานเลขาธิการผู้แทนราษฏร แจ้งว่า คณะกรรมการรางวัลแว่นฟ้า ปี 2557 ได้จัดประกวดวรรณกรรมการเมืองประเภทเรื่องสั้นและบทกวี ''รางวัลแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทย'' ขึ้นเป็นปีที่13 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย...


สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง จัดบริการทรัพย์สินทางปัญญาเคลื่อนที่

                              กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้กำหนดแผนการออกหน่วยบริการทรัพย์สินทางปัญญาเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ในวันที่ 2 - 3 กันยายน 2557 ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท...


ศาลยุติธรรม จังหวัดลำปาง จัดโครงการ"ร่วมใจไกล่เกลี่ยประจำปี พ.ศ.2557"

                     ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมมีนโยบายในการสนับสนุนและพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยมีการนำระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาปรับใช้ควบคู่กับการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีของศาล เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในการยุติข้อพิพาท...


รวมพลังมวลชน ต้านภัยยาเสพติด สร้างกระแสลดกลุ่มวัยเสี่ยงใน จ.ลำปาง

          ด้วยในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปีเป็นต่อต้านยาเสพติด จังหวัดลำปางโดยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลำปาง กำหนดจัดกิจกรรมชุนุมรวมพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ร่วมแสดงเจตนารมณ์ไม่ยุ่งเกี่ยวและต่อต้านยาเสพติด...


<

รู้จักดีเจ


Web1