สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดลำปาง

รวมพลคนรักวิ่งลำปาง 57
ชมรมเดิน-วิ่งหนองกระทิงลำปาง ร่วมกับ ชมรมวิ่งนครลำปาง ขอเชิญนักวิ่งและประชาชนทั่วไปร่วมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ และ ทดสอบร่างกายในงาน “รวมพลคนรักวิ่งลำปาง 57” ระยะทางเดิน 2 ก.ม.และวิ่ง 10.5 ก.ม.  21 ก.ม. ในวันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2557 เวลา 04.30 น. ถึง 08.00น. จุดปล่อยตัว ณ....
สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดลำปาง
FM 99.00 MHz

Local News

Displaying 1-6 of 63 result(s).
รวมพลคนรักวิ่งลำปาง 57

ชมรมเดิน-วิ่งหนองกระทิงลำปาง ร่วมกับ ชมรมวิ่งนครลำปาง ขอเชิญนักวิ่งและประชาชนทั่วไปร่วมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ และ ทดสอบร่างกายในงาน “รวมพลคนรักวิ่งลำปาง 57” ระยะทางเดิน 2 ก.ม.และวิ่ง 10.5 ก.ม.  21 ก.ม. ในวันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2557 เวลา 04.30 น. ถึง 08.00น. จุดปล่อยตัว ณ....


ประกวดวรรณกรรมการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทย

         ด้วยสำนักงานเลขาธิการผู้แทนราษฏร แจ้งว่า คณะกรรมการรางวัลแว่นฟ้า ปี 2557 ได้จัดประกวดวรรณกรรมการเมืองประเภทเรื่องสั้นและบทกวี ''รางวัลแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทย'' ขึ้นเป็นปีที่13 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย...


สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง จัดบริการทรัพย์สินทางปัญญาเคลื่อนที่

                              กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้กำหนดแผนการออกหน่วยบริการทรัพย์สินทางปัญญาเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ในวันที่ 2 - 3 กันยายน 2557 ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท...


ศาลยุติธรรม จังหวัดลำปาง จัดโครงการ"ร่วมใจไกล่เกลี่ยประจำปี พ.ศ.2557"

                     ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมมีนโยบายในการสนับสนุนและพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยมีการนำระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาปรับใช้ควบคู่กับการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีของศาล เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในการยุติข้อพิพาท...


รวมพลังมวลชน ต้านภัยยาเสพติด สร้างกระแสลดกลุ่มวัยเสี่ยงใน จ.ลำปาง

          ด้วยในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปีเป็นต่อต้านยาเสพติด จังหวัดลำปางโดยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลำปาง กำหนดจัดกิจกรรมชุนุมรวมพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ร่วมแสดงเจตนารมณ์ไม่ยุ่งเกี่ยวและต่อต้านยาเสพติด...


เทศบาลนครลำปางจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ประจำปี 2557

           ด้วยเทศบาลนครลำปางจะดำเนินการจัดแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ศูนย์เยาวชนเทศบาลลำปางประจำปี 2557 ขึ้น เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้ฝึกฝนตนเองให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ...


<

รู้จักดีเจ


Web1