สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ดพร้อมต้อนรับผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2014
  นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด ชมรมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดเป็นเจ้าภาพสถานที่ทัศนศึกษากองประกวด Miss Universe Thailand โดยจะมีกองประกวด Miss Universe Thailand...
สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดร้อยเอ็ด
FM 101.00 MHz

Local News

Displaying 1-6 of 66 result(s).
ร้อยเอ็ดพร้อมต้อนรับผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2014

  นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด ชมรมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดเป็นเจ้าภาพสถานที่ทัศนศึกษากองประกวด Miss Universe Thailand โดยจะมีกองประกวด Miss Universe Thailand...


ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.อำเภออาจสามารถ

วันที่ 10 เมษายน 2557นายพลากร บุญประคอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน เปิดกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดร้อยเอ็ดที่บ้านมะกอก ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระอนุญาต...


มอบรางวัลประกวดภาพถ่ายงานบุญผะเหวดร้อยเอ็ด 2557

นายสมศักดิ์  ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานมอบรางวัลและเกียรติบัตรการประกวดภาพถ่ายงานประเพณี บุญผะเหวด ปี 2557 หัวข้อ"งานประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม" ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งมีผู้สนใจส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจำนวน 48...


“ม่วนซื่นสงกรานต์เมืองเกินร้อย”

“ม่วนซื่นสงกรานต์เมืองเกินร้อย” บนถนนข้าวหอมมะลิเล่นสงกรานต์ปลอดแอลกอฮอล์100% เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 เวลา 17.00 น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด นายเลอเกียรติ แก้วศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัร้อยเอ็ด นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์...


ธกส.ร้อยเอ็ดเปิดกองทุมช่วยเหลือชาวนา

 วันที่18 มี.ค.57 นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายบรรชา สุมนาพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และนายมงคล พรงาน ผอ.ธกส.ร้อยเอ็ด เปิดโครงการกองทุนช่วยเหลือชาวนา จังหวัดร้อยเอ็ด ขึ้นเป็นวันแรกอย่างเป็นทางการ ที่สำนักงาน ธกส.จังหวัดร้อยเอ็ด...


MOU สื่อโฆษณาทางวิทยุ จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ที่ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค จังหวัดร้อยเอ็ด สาธารณะสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ อย. กสทช. ภาครัฐ เอกชน องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดร้อยเอ็ด รวม 14 หน่วยงาน ได้จัดเวทีสัมมนา...


<

MCOT RADIO NETWORK NEWS

รู้จักดีเจ


Web1