วิทยุส่วนภูมิภาค

: พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม
: พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม
การประมูลทะเบียนเลขรถ จังหวัดขอนแก่น
การประมูลทะเบียนเลขรถ จังหวัดขอนแก่น
แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 4 ปี 2559
แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 4 ปี 2559
วันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน  สำหรับในปีนี้ถือว่าครบรอบปีที่ 62
วันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน สำหรับในปีนี้ถือว่าครบรอบปีที่ 62
: การรณรงค์การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
: การรณรงค์การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ประชุมวิชาการเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย
ประชุมวิชาการเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย
งานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ 2560 ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ 2560 ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถานีวิทยุภูมิภาค

Now
on ตราด


Now
on ลำพูน


Now
on บุรีรัมย์


Now
on สุราษฎร์ธานี


ภาคเหนือ
อ่านต่อ

ภาคอีสาน
อ่านต่อ

ภาคกลาง
อ่านต่อ

ภาคใต้
อ่านต่อ

สถานีวิทุยส่วนภูมิภาค