หอมแผ่นดิน..

หอมแผ่นดิน

Part1 ตอน กว่าจะเป็น ดาว - ธีรยุทธ ยอดบุดดี เกษตรกรปลูกดาวเรือง บ้านท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก.- 15.03.2015

17-03-15 | 1154 views
หอมแผ่นดิน

Part2 ตอน สตรอว์เบอร์รี ผลัดถิ่น - จำลอง คำอุดม เกษตรกรสวนสตรอว์เบอร์รีอินทรีย์ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี.- 08.03.2015

11-03-15 | 996 views
หอมแผ่นดิน

Part1 ตอน สตรอว์เบอร์รี ผลัดถิ่น - จำลอง คำอุดม เกษตรกรสวนสตรอว์เบอร์รีอินทรีย์ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี.- 08.03.2015

11-03-15 | 1246 views
หอมแผ่นดิน

Part2 ตอน วันที่ใจเราเป็นหนึ่ง - นิวัฒน์ เชื้อปุย, บุญชม พรรษา, ชะลอ ภู่น้อย เกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัย บ้านหนองจิกสี ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร.- 01.03.2015

11-03-15 | 1370 views
หอมแผ่นดิน

Part1 ตอน วันที่ใจเราเป็นหนึ่ง - นิวัฒน์ เชื้อปุย, บุญชม พรรษา, ชะลอ ภู่น้อย เกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัย บ้านหนองจิกสี ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร.- 01.03.2015

11-03-15 | 1380 views
หอมแผ่นดิน

Part2 ตอน คืนชีวิตให้แผ่นดิน - แก้ว ขึมจันทร์ เกษตรกรทำเกษตรผสมผสาน อ.ร้องกวาง จ.แพร่.- 22.02.2015

24-02-15 | 1891 views
หอมแผ่นดิน

Part1 ตอน คืนชีวิตให้แผ่นดิน - แก้ว ขึมจันทร์ เกษตรกรทำเกษตรผสมผสาน อ.ร้องกวาง จ.แพร่.- 22.02.2015

24-02-15 | 1819 views
หอมแผ่นดิน

Part2 ตอน ความสุขของมาลี - มาลี ใจเป็ง เกษตรกรปลูกกระเจี๊ยบอินทรีย์ บ้านเพชรน้ำผึ้ง อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี.- 15.02.2015

18-02-15 | 1016 views
หอมแผ่นดิน

Part1 ตอน ความสุขของมาลี - มาลี ใจเป็ง เกษตรกรปลูกกระเจี๊ยบอินทรีย์ บ้านเพชรน้ำผึ้ง อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี.- 15.02.2015

18-02-15 | 1414 views
หอมแผ่นดิน

Part2 เมล็ดพันธุ์ของแผ่นดิน - วิลัย สุยะตา เกษตรกรผู้ปลูกผัก และทำเมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน อ.ท่าวังผา จ.น่าน.- 08.02.2015

09-02-15 | 1681 views
หอมแผ่นดิน

Part1 เมล็ดพันธุ์ของแผ่นดิน - วิลัย สุยะตา เกษตรกรผู้ปลูกผัก และทำเมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน อ.ท่าวังผา จ.น่าน.- 08.02.2015

09-02-15 | 1773 views
หอมแผ่นดิน

Part2 ตอน แผ่นดินทระนง - ฝั้น จันทะคุณ เกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษ ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว จ.เลย.- 01.02.2015

02-02-15 | 2061 views
หอมแผ่นดิน

Part1 ตอน แผ่นดินทระนง - ฝั้น จันทะคุณ เกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษ ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว จ.เลย.- 01.02.2015

02-02-15 | 2010 views
หอมแผ่นดิน

Part2 ตอน เจ็บแต่ไม่จบ - เบญจา ริ้วทองชุ่ม เกษตรกรปลูกฝรั่งอินทรีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม.- 25.01.2015

31-01-15 | 1737 views
หอมแผ่นดิน

Part1 ตอน เจ็บแต่ไม่จบ - เบญจา ริ้วทองชุ่ม เกษตรกรปลูกฝรั่งอินทรีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม.- 25.01.2015

31-01-15 | 1820 views
หอมแผ่นดิน

Part2 ตอน กิจกรรม จับแพะชนแกะ - เชาวรัตน์ อ่ำโพธิ์ เกษตรกรเลี้ยงแพะแกะ เจ้าของ คุณสุข ฟาร์ม อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี.- 18.01.2015

21-01-15 | 1403 views
หอมแผ่นดิน

Part1 ตอน กิจกรรม จับแพะชนแกะ - เชาวรัตน์ อ่ำโพธิ์ เกษตรกรเลี้ยงแพะแกะ เจ้าของ คุณสุข ฟาร์ม อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี.- 18.01.2015

21-01-15 | 1476 views
หอมแผ่นดิน

Part2 ตอน เพียง…พอใจ - เป็ง ศรีสุข เกษตรกรสวนพุทธาสามรส บ้านบัวเทิง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี.- 11.01.2015

12-01-15 | 2908 views
หอมแผ่นดิน

Part1 ตอน เพียง…พอใจ - เป็ง ศรีสุข เกษตรกรสวนพุทธาสามรส บ้านบัวเทิง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี.- 11.01.2015

12-01-15 | 4086 views
หอมแผ่นดิน

Part2 ตอน เหตุผล ที่คนกับผักรักกัน - ภารดี เพ็งเพียร เกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัย อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท.- 04.01.2015

04-01-15 | 2803 views
Web1