หอมแผ่นดิน..

หอมแผ่นดิน

ตอน ปลูกหลายอย่าง กระจายความเสี่ยง - ชลอ เหลือบุญเลิศ เกษตรกรผู้ทำสวนผสม ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ชุมพร.- 09.03.2014

10-03-14 | 9808 views
หอมแผ่นดิน

ตอน แตกยอดความสุข - เนียม พรหมมี เกษตรกรปลูกผักกระเฉดชะลูดน้ำ.- 02.03.2014

02-03-14 | 9174 views
หอมแผ่นดิน

ตอน ความหวังใหม่ ทางสายเก่า - พิชัย ดอนกลาง เกษตรกรปลูกพุทธานมสด.- 23.02.2014

25-02-14 | 5327 views
หอมแผ่นดิน

ตอน ย่ำโคลน โยนข้าว - ห้องเรียนกลางทุ่งนา บ้านหัวทุ่ง ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี.- 16.02.2014

17-02-14 | 6300 views
หอมแผ่นดิน

ตอน เริ่มต้นที่หัวใจ - ทรงศักดิ์ เขียวคลี่ เกษตรกรปลูกมะนาวอินทรีย์ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี.- 09.02.2014

10-02-14 | 12372 views
หอมแผ่นดิน

ตอน ลมหายใจบนดอยสูง กับ เอกรินทร์ นทีไพรวัลย์ เกษตรกรผู้ปลูกผักในโรงเรือน ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่.-02.02.2014

03-02-14 | 6832 views
หอมแผ่นดิน

ตอน เก่าใหม่ต้องไปด้วยกัน กับ จันทร์ตา มีจี๋ เกษตรทำสวนเมี่ยง บ้านห้วยพระเจ้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่.-26.01.2014

28-01-14 | 5298 views
หอมแผ่นดิน

ตอน ขวากหนาม กับ ธนกฤต อนุพนธ์พร เกษตรปลูกชะอม อ.จอมบึง จ.ราชบุรี.-19.01.2014

19-01-14 | 9366 views
หอมแผ่นดิน

ตอน บางสิ่งบางอย่างที่ค้นหา กับ นคร บุบวิเศษ เกษตรทำเกษตรผสมผสาน ต.หนองงูเหลือม อ.เมือง จ.นครปฐม.-12.01.2014

12-01-14 | 10512 views
หอมแผ่นดิน

ตอน ฟื้นชีวิต กับ ชาตรี เตี่ยบัวแก้ว เกษตรกร คลองสามวาตะวันออก กรุงเทพมหานคร.- 05.01.2014

06-01-14 | 16308 views
หอมแผ่นดิน

ตอน ความสุขใกล้ตัว - สังวาลย์ พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ ธ.ก.ส. บ้านพะงุ้น อ.สวี จ.ชุมพร.- 29.12.2013

29-12-13 | 37629 views
หอมแผ่นดิน

ตอน รอยเท้าพ่อ - สุริยะ สีหาราช เกษตรทำนา 1 ไร่ 1 แสน บ้านดอนยาง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น.- 8.12.2013

08-12-13 | 7308 views
หอมแผ่นดิน

ตอน ผู้หญิงไม่ยอมแพ้ - ทรัพย์ ติ๊ปปะละ เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ บ้านแม่เติน ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง.- 1.12.2013

02-12-13 | 8167 views
หอมแผ่นดิน

ตอน ความยิ่งใหญ่ของแผ่นดิน - สุธรรม จันทร์อ่อน เกษตรกรทำเกษตรผสมผสาน บ้านหนองไข่กา ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม.- 24.11.2013

25-11-13 | 9300 views
หอมแผ่นดิน

ตอน ปฏิญาณด้วยหัวใจ - ณธรา แย้มพิกุล เกษตรกรปลูกพืชแบบผสมผสาน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี.- 17.11.2013

18-11-13 | 18389 views
หอมแผ่นดิน(10.11.2013)

ตอน สวนเล็ก ในเมืองใหญ่ กับ พยุง หนูแย้ม เกษตรกรทำสวนจำปี เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

10-11-13 | 6035 views
หอมแผ่นดิน(03.11.2013)

ตอน สายน้ำ แห่งชีวิต กับ สนอง-จรูญ ไกรเนตร เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แบบผสมผสานตามธรรมชาติ คลองยายหลี ต.แหลมฟ้าฝ่า, อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

04-11-13 | 7078 views
หอมแผ่นดิน(20.10.2013)

ตอน ทางเลือก ทางรอด กับ ประสิทธ์ โสภี ประธานศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อการพัฒนา เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. บ้านเขาดิน ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

21-10-13 | 8426 views
หอมแผ่นดิน(13.10.2013)

ตอน บัวไม่ไร้น้ำ คนไม่ไร้แผ่นดิน กับ อาภรณ์ ช้อยประเสริฐ เกษตรกรนาบัว ผู้ใหญ่บ้านศาลาดิน ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

14-10-13 | 4392 views
หอมแผ่นดิน(06.10.2013)

ตอน เสียงแห่งความสุข กับ กุลชอน พวงมาลา เกษตรเลี้ยงจิ้งหรีด บ้านเขาดิน ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

07-10-13 | 7410 views
Web1