หอมแผ่นดิน..

หอมแผ่นดิน

ตอน ความสุขใกล้ตัว - สังวาลย์ พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ ธ.ก.ส. บ้านพะงุ้น อ.สวี จ.ชุมพร.- 29.12.2013

29-12-13 | 41493 views
หอมแผ่นดิน

ตอน รอยเท้าพ่อ - สุริยะ สีหาราช เกษตรทำนา 1 ไร่ 1 แสน บ้านดอนยาง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น.- 8.12.2013

08-12-13 | 7552 views
หอมแผ่นดิน

ตอน ผู้หญิงไม่ยอมแพ้ - ทรัพย์ ติ๊ปปะละ เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ บ้านแม่เติน ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง.- 1.12.2013

02-12-13 | 8559 views
หอมแผ่นดิน

ตอน ความยิ่งใหญ่ของแผ่นดิน - สุธรรม จันทร์อ่อน เกษตรกรทำเกษตรผสมผสาน บ้านหนองไข่กา ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม.- 24.11.2013

25-11-13 | 9754 views
หอมแผ่นดิน

ตอน ปฏิญาณด้วยหัวใจ - ณธรา แย้มพิกุล เกษตรกรปลูกพืชแบบผสมผสาน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี.- 17.11.2013

18-11-13 | 19037 views
หอมแผ่นดิน(10.11.2013)

ตอน สวนเล็ก ในเมืองใหญ่ กับ พยุง หนูแย้ม เกษตรกรทำสวนจำปี เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

10-11-13 | 6325 views
หอมแผ่นดิน(03.11.2013)

ตอน สายน้ำ แห่งชีวิต กับ สนอง-จรูญ ไกรเนตร เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แบบผสมผสานตามธรรมชาติ คลองยายหลี ต.แหลมฟ้าฝ่า, อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

04-11-13 | 7342 views
หอมแผ่นดิน(20.10.2013)

ตอน ทางเลือก ทางรอด กับ ประสิทธ์ โสภี ประธานศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อการพัฒนา เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. บ้านเขาดิน ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

21-10-13 | 8736 views
หอมแผ่นดิน(13.10.2013)

ตอน บัวไม่ไร้น้ำ คนไม่ไร้แผ่นดิน กับ อาภรณ์ ช้อยประเสริฐ เกษตรกรนาบัว ผู้ใหญ่บ้านศาลาดิน ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

14-10-13 | 4474 views
หอมแผ่นดิน(06.10.2013)

ตอน เสียงแห่งความสุข กับ กุลชอน พวงมาลา เกษตรเลี้ยงจิ้งหรีด บ้านเขาดิน ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

07-10-13 | 7608 views
หอมแผ่นดิน(29.09.2013)

ตอน บันทึกของบุญช่วย กับ บุญช่วย ปั้นหยัด เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงนอกฤดู บ้านทุ่งหนองขำ ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

29-09-13 | 8276 views
หอมแผ่นดิน(22.09.2013)

ตอน ล้มบนดิน ไม่ตาย กับ พูวรินทร์ เนียมจิตร์ เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยน้ำว้า

23-09-13 | 12514 views
หอมแผ่นดิน(15.09.2013)

ตอน ความฝันของ ลุงบุญมี - บุญมี สุระโคตร (ชาวนา)

16-09-13 | 3448 views
หอมแผ่นดิน(08.09.2013)

ตอน วันที่แผ่นดินเล่าขาน กับ ขาน ดวงจันดี เกษตรกรปลูกผักอินทรีย์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

09-09-13 | 6492 views
หอมแผ่นดิน(01.09.2013)

ตอน ปฏิทินชาวนา กับ ปริญญา รอดฤดี ชาวนาบ้านลำกะลา ต.คู้สลอด อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

02-09-13 | 4472 views
หอมแผ่นดิน(25.08.2013)

ตอน น้อยนิดมหาศาล กับ สมบูรณ์ ขออินทร์กลาง เกษตรกรปลูกถั่วงอก

26-08-13 | 4264 views
หอมแผ่นดิน(18.08.2013)

ตอน แผ่นดินนี้มีสุข - เชาวรัตน์ อ่ำโพธิ์ เกษตรกรเลี้ยงแพะ แกะ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

19-08-13 | 2754 views
หอมแผ่นดิน(11.08.2013)

ตอน สายใยแห่งแผ่นดิน - โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิง อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่, จากวงจรชีวิตหนอนไหม สู่ผ้าไหมไทย โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า อ.ภูพาน จ.สกลนคร

12-08-13 | 3150 views
หอมแผ่นดิน(04.08.2013)

ตอน หญิงแกร่งแห่งท้องทุ่ง - เพ็ญรัตน์ สวัสดิ์รักษา เกษตรกรนาโยน

05-08-13 | 5368 views
หอมแผ่นดิน(28.07.2013)

ตอน หัวใจไร้สาร - จำปี เล็กมาบแค เกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม

29-07-13 | 5258 views
Web1