หอมแผ่นดิน..

หอมแผ่นดิน(13.10.2013)

ตอน บัวไม่ไร้น้ำ คนไม่ไร้แผ่นดิน กับ อาภรณ์ ช้อยประเสริฐ เกษตรกรนาบัว ผู้ใหญ่บ้านศาลาดิน ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

14-10-13 | 4404 views
หอมแผ่นดิน(06.10.2013)

ตอน เสียงแห่งความสุข กับ กุลชอน พวงมาลา เกษตรเลี้ยงจิ้งหรีด บ้านเขาดิน ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

07-10-13 | 7454 views
หอมแผ่นดิน(29.09.2013)

ตอน บันทึกของบุญช่วย กับ บุญช่วย ปั้นหยัด เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงนอกฤดู บ้านทุ่งหนองขำ ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

29-09-13 | 7864 views
หอมแผ่นดิน(22.09.2013)

ตอน ล้มบนดิน ไม่ตาย กับ พูวรินทร์ เนียมจิตร์ เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยน้ำว้า

23-09-13 | 12202 views
หอมแผ่นดิน(15.09.2013)

ตอน ความฝันของ ลุงบุญมี - บุญมี สุระโคตร (ชาวนา)

16-09-13 | 3260 views
หอมแผ่นดิน(08.09.2013)

ตอน วันที่แผ่นดินเล่าขาน กับ ขาน ดวงจันดี เกษตรกรปลูกผักอินทรีย์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

09-09-13 | 6148 views
หอมแผ่นดิน(01.09.2013)

ตอน ปฏิทินชาวนา กับ ปริญญา รอดฤดี ชาวนาบ้านลำกะลา ต.คู้สลอด อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

02-09-13 | 4372 views
หอมแผ่นดิน(25.08.2013)

ตอน น้อยนิดมหาศาล กับ สมบูรณ์ ขออินทร์กลาง เกษตรกรปลูกถั่วงอก

26-08-13 | 4062 views
หอมแผ่นดิน(18.08.2013)

ตอน แผ่นดินนี้มีสุข - เชาวรัตน์ อ่ำโพธิ์ เกษตรกรเลี้ยงแพะ แกะ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

19-08-13 | 2668 views
หอมแผ่นดิน(11.08.2013)

ตอน สายใยแห่งแผ่นดิน - โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิง อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่, จากวงจรชีวิตหนอนไหม สู่ผ้าไหมไทย โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า อ.ภูพาน จ.สกลนคร

12-08-13 | 3104 views
หอมแผ่นดิน(04.08.2013)

ตอน หญิงแกร่งแห่งท้องทุ่ง - เพ็ญรัตน์ สวัสดิ์รักษา เกษตรกรนาโยน

05-08-13 | 5162 views
หอมแผ่นดิน(28.07.2013)

ตอน หัวใจไร้สาร - จำปี เล็กมาบแค เกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม

29-07-13 | 5112 views
หอมแผ่นดิน(21.07.2013)

ตอน คนหลงป่า - เอี่ยม ศรีพนมวรรณ์ เกษตรกรทำเกษตรผสมผสาน

21-07-13 | 3626 views
หอมแผ่นดิน(14.07.2013)

ตอน แตกต่างที่ฤดู - ทักษ์ดนัย ศรีพาลา เกษตรกรผู้ปลูกไผ่นอกฤดู ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

15-07-13 | 6464 views
หอมแผ่นดิน(07.07.2013)

ตอน แผ่นดินเก่า คนใหม่ - อ๋า พรมไธสง เกษตรกรคนเก่ง ธ.ก.ส. อ.แกลง จ.ระยอง

08-07-13 | 3450 views
หอมแผ่นดิน(30.06.2013)

ตอน บุญเพิ่ม คนไม่ยอมแพ้ - บุญเพิ่ม พลเขตต์ เกษตรกรเลี้ยงโคนม

01-07-13 | 2666 views
หอมแผ่นดิน(23.06.2013)

ตอน กว่า (หัวใจ) จะไร้เคมี - ไพโรจน์ พ่วงทอง เกษตรกรปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี

24-06-13 | 3692 views
หอมแผ่นดิน(16.06.2013)

ตอน ความฝันของแผ่นดิน - วิทยา สันติสุขไพบูลย์ เกษตรกร จ.ประจวบคีรีขันธ์

18-06-13 | 2864 views
หอมแผ่นดิน(09.06.2013)

ตอน เกษตรกรหัวดำ - วินิตา มูณีมูสี เกษตรกรเลี้ยงโคขุน วิทยากร ธ.ก.ส. อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

11-06-13 | 3628 views
หอมแผ่นดิน(02.06.2013)

ตอน เกษตรกรคนกล้า - สมนึก ทองปรุง เกษตรกรผสมผสาน และวิทยากร ธ.ก.ส. สาขากันตัง ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง

03-06-13 | 3364 views
Web1