หอมแผ่นดิน..

หอมแผ่นดิน(09.06.2013)

ตอน เกษตรกรหัวดำ - วินิตา มูณีมูสี เกษตรกรเลี้ยงโคขุน วิทยากร ธ.ก.ส. อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

11-06-13 | 3166 views
หอมแผ่นดิน(02.06.2013)

ตอน เกษตรกรคนกล้า - สมนึก ทองปรุง เกษตรกรผสมผสาน และวิทยากร ธ.ก.ส. สาขากันตัง ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง

03-06-13 | 3056 views
หอมแผ่นดิน(26.05.2013)

ตอน ครูของแผ่นดิน - กัลยา นิ่มละมัย ครูเกษตรคนเก่ง บ้านโคกมะม่วง จ.ตรัง

27-05-13 | 3738 views
หอมแผ่นดิน(19.05.2013)

ตอน แผ่นดินนี้...ของใคร - เคน ปราบไพรี (ประธานกลุ่มข้าวอินทรีย์) และ สะองค์ ปราบไพรี อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

21-05-13 | 3016 views
หอมแผ่นดิน(12.05.2013)

ตอน ในน้ำไม่ได้มีแค่ปลา ในนาไม่ได้มีแค่ข้าว - ลิ่ม สังขทอง ชาวนาคนเก่ง ธ.ก.ส. อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

14-05-13 | 2598 views
หอมแผ่นดิน(05.05.2013)

ตอน อิทธิบาท 4 จากเมล็ดมาเป็นรวง - จำเริญ คำแก้ว เกษตรกรผู้ปลูกข้าว จ.กำแพงเพชร

07-05-13 | 2746 views
หอมแผ่นดิน(07.04.2013)

ตอน น้ำคือชีวิต - สามัญ โลห์ทอง แกนนำชุมชนบริหารจัดการน้ำชุมชน บ้านโคกพลวง ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

09-04-13 | 2784 views
หอมแผ่นดิน(31.03.2013)

ตอน กล้า เปลี่ยนชีวิต - นกน้อย ดอนไพรเมือง เกษตรกรผู้ปลูกผัก ธ.ก.ส. สาขาทุ่งคอก บ้านดอนศาลเจ้า อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

01-04-13 | 4032 views
หอมแผ่นดิน(24.03.2013)

ตอน เกษตรกร พันธุ์บ้า - สุพรรณ เมธสาร เกษตรกรปลูกไผ่ ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

26-03-13 | 3728 views
หอมแผ่นดิน(17.03.2013)

ตอน แฝกพลิกดิน - สุรชัย บุญคง เกษตรกรคนเก่ง ธ.ก.ส. อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

18-03-13 | 3212 views
หอมแผ่นดิน(10.03.2013)

ตอน จากทะเลถึงภูเขา - วีระพันธุ์ และ เสาวภา ชุ่มวิจิตร์ เกษตรกรสวนผลไม้ ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

11-03-13 | 2692 views
หอมแผ่นดิน(24.02.2013)

ตอน ต้นไม้ของพ่อ - สร้างหมู่บ้าน สร้างป่า ด้วยมะคาเดเมีย กับ นรรถพร สุโพธิ์ เกษตรกรผู้ปลูกมะคาเดเมีย บ้านบ่อเหมืองน้อย อ.นาแห้ว จ.เลย

25-02-13 | 4114 views
หอมแผ่นดิน(17.02.2013)

ตอน แผ่นดินผู้คน และสตรอว์เบอร์รี่ - วิทยา นาระต๊ะ เกษตรกรสวนสตรอว์เบอร์รี่ ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

18-02-13 | 3908 views
หอมแผ่นดิน(10.02.2013)

ตอน คืนสู่วิถีธรรมชาติ - ปรกชล พรมกังวาน เกษตรกรผู้ปลูกลำไยอินทรีย์ อ.สารภี จ.เชียงใหม่

11-02-13 | 3098 views
หอมแผ่นดิน(03.02.2013)

ตอน น้ำแห่งชีวิต - สิทธิชัย นันทากุล เกษตรกรผู้ใช้ระบบน้ำหยด อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

04-02-13 | 5260 views
หอมแผ่นดิน(27.01.2013)

ตอน ต้นกล้าปฏิวัติ - พุฒิพงษ์ นันโท กำนัน ต.โรงช้าง จ.พระนครศรีอยุธยา

28-01-13 | 4113 views
หอมแผ่นดิน(20.01.2013)

ตอน ค่าแผ่นดิน อ.นายายอาม จ.จันทบุรี - วารี วงศ์ขวัญ เกษตรกรปลูกผัก และผลไม้ปลอดสารเคมี

21-01-13 | 4885 views
หอมแผ่นดิน(13.01.2013)

ตอน อยู่ได้ด้วย วิถีบรรพบุรุษ สมนึก ชูศรี ชาวนาทรนง ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี

14-01-13 | 5488 views
หอมแผ่นดิน(06.01.2013)

ตอน การเกิดครั้งที่สองของชายชื่อ หน่อย(ชาตรี บุญรอด) อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

08-01-13 | 5252 views
Web1