หอมแผ่นดิน..

หอมแผ่นดิน

ตอน ความฝัน ยังคงเดินทาง - ปฐมะ ตั้งประดิษฐ์ นักสะสมไม้กินแมลง.- 13.04.2014

14-04-14 | 6258 views
หอมแผ่นดิน

ตอน ละครชีวิตที่ยังไม่จบ - พยง แสนกมล เกษตรกรคนเก่ง ธ.ก.ส.ฟาร์มเห็ด ต.โคกพุทรา อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง.- 06.04.2014

08-04-14 | 11164 views
หอมแผ่นดิน

ตอน รางวัลของคนไม่ยอมแพ้ - ธนพร เอี่ยมสมัย เกษตรกรผู้ปลูกผักกูด บ้านวังนางนวล อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี.- 30.03.2014

31-03-14 | 6622 views
หอมแผ่นดิน

ตอน ทางเสือผ่าน - มิตรชัย ยุทธรักษ์ เกษตรกรทำเกษตรแบบผสมผสาน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์.- 23.03.2014

24-03-14 | 8262 views
หอมแผ่นดิน

ตอน ปลูกหลายอย่าง กระจายความเสี่ยง - ชลอ เหลือบุญเลิศ เกษตรกรผู้ทำสวนผสม ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ชุมพร.- 09.03.2014

10-03-14 | 11242 views
หอมแผ่นดิน

ตอน แตกยอดความสุข - เนียม พรหมมี เกษตรกรปลูกผักกระเฉดชะลูดน้ำ.- 02.03.2014

02-03-14 | 10896 views
หอมแผ่นดิน

ตอน ความหวังใหม่ ทางสายเก่า - พิชัย ดอนกลาง เกษตรกรปลูกพุทธานมสด.- 23.02.2014

25-02-14 | 5719 views
หอมแผ่นดิน

ตอน ย่ำโคลน โยนข้าว - ห้องเรียนกลางทุ่งนา บ้านหัวทุ่ง ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี.- 16.02.2014

17-02-14 | 7204 views
หอมแผ่นดิน

ตอน เริ่มต้นที่หัวใจ - ทรงศักดิ์ เขียวคลี่ เกษตรกรปลูกมะนาวอินทรีย์ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี.- 09.02.2014

10-02-14 | 22168 views
หอมแผ่นดิน

ตอน ลมหายใจบนดอยสูง กับ เอกรินทร์ นทีไพรวัลย์ เกษตรกรผู้ปลูกผักในโรงเรือน ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่.-02.02.2014

03-02-14 | 7536 views
หอมแผ่นดิน

ตอน เก่าใหม่ต้องไปด้วยกัน กับ จันทร์ตา มีจี๋ เกษตรทำสวนเมี่ยง บ้านห้วยพระเจ้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่.-26.01.2014

28-01-14 | 5650 views
หอมแผ่นดิน

ตอน ขวากหนาม กับ ธนกฤต อนุพนธ์พร เกษตรปลูกชะอม อ.จอมบึง จ.ราชบุรี.-19.01.2014

19-01-14 | 11962 views
หอมแผ่นดิน

ตอน บางสิ่งบางอย่างที่ค้นหา กับ นคร บุบวิเศษ เกษตรทำเกษตรผสมผสาน ต.หนองงูเหลือม อ.เมือง จ.นครปฐม.-12.01.2014

12-01-14 | 13908 views
หอมแผ่นดิน

ตอน ฟื้นชีวิต กับ ชาตรี เตี่ยบัวแก้ว เกษตรกร คลองสามวาตะวันออก กรุงเทพมหานคร.- 05.01.2014

06-01-14 | 17716 views
หอมแผ่นดิน

ตอน ความสุขใกล้ตัว - สังวาลย์ พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ ธ.ก.ส. บ้านพะงุ้น อ.สวี จ.ชุมพร.- 29.12.2013

29-12-13 | 43225 views
หอมแผ่นดิน

ตอน รอยเท้าพ่อ - สุริยะ สีหาราช เกษตรทำนา 1 ไร่ 1 แสน บ้านดอนยาง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น.- 8.12.2013

08-12-13 | 7870 views
หอมแผ่นดิน

ตอน ผู้หญิงไม่ยอมแพ้ - ทรัพย์ ติ๊ปปะละ เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ บ้านแม่เติน ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง.- 1.12.2013

02-12-13 | 8901 views
หอมแผ่นดิน

ตอน ความยิ่งใหญ่ของแผ่นดิน - สุธรรม จันทร์อ่อน เกษตรกรทำเกษตรผสมผสาน บ้านหนองไข่กา ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม.- 24.11.2013

25-11-13 | 10134 views
หอมแผ่นดิน

ตอน ปฏิญาณด้วยหัวใจ - ณธรา แย้มพิกุล เกษตรกรปลูกพืชแบบผสมผสาน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี.- 17.11.2013

18-11-13 | 19763 views
หอมแผ่นดิน(10.11.2013)

ตอน สวนเล็ก ในเมืองใหญ่ กับ พยุง หนูแย้ม เกษตรกรทำสวนจำปี เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

10-11-13 | 6553 views
Web1