หอมแผ่นดิน..

หอมแผ่นดิน

ตอน เริ่มต้นที่หัวใจ - ทรงศักดิ์ เขียวคลี่ เกษตรกรปลูกมะนาวอินทรีย์ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี.- 09.02.2014

10-02-14 | 19964 views
หอมแผ่นดิน

ตอน ลมหายใจบนดอยสูง กับ เอกรินทร์ นทีไพรวัลย์ เกษตรกรผู้ปลูกผักในโรงเรือน ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่.-02.02.2014

03-02-14 | 7368 views
หอมแผ่นดิน

ตอน เก่าใหม่ต้องไปด้วยกัน กับ จันทร์ตา มีจี๋ เกษตรทำสวนเมี่ยง บ้านห้วยพระเจ้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่.-26.01.2014

28-01-14 | 5586 views
หอมแผ่นดิน

ตอน ขวากหนาม กับ ธนกฤต อนุพนธ์พร เกษตรปลูกชะอม อ.จอมบึง จ.ราชบุรี.-19.01.2014

19-01-14 | 11706 views
หอมแผ่นดิน

ตอน บางสิ่งบางอย่างที่ค้นหา กับ นคร บุบวิเศษ เกษตรทำเกษตรผสมผสาน ต.หนองงูเหลือม อ.เมือง จ.นครปฐม.-12.01.2014

12-01-14 | 13356 views
หอมแผ่นดิน

ตอน ฟื้นชีวิต กับ ชาตรี เตี่ยบัวแก้ว เกษตรกร คลองสามวาตะวันออก กรุงเทพมหานคร.- 05.01.2014

06-01-14 | 17538 views
หอมแผ่นดิน

ตอน ความสุขใกล้ตัว - สังวาลย์ พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ ธ.ก.ส. บ้านพะงุ้น อ.สวี จ.ชุมพร.- 29.12.2013

29-12-13 | 42749 views
หอมแผ่นดิน

ตอน รอยเท้าพ่อ - สุริยะ สีหาราช เกษตรทำนา 1 ไร่ 1 แสน บ้านดอนยาง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น.- 8.12.2013

08-12-13 | 7712 views
หอมแผ่นดิน

ตอน ผู้หญิงไม่ยอมแพ้ - ทรัพย์ ติ๊ปปะละ เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ บ้านแม่เติน ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง.- 1.12.2013

02-12-13 | 8747 views
หอมแผ่นดิน

ตอน ความยิ่งใหญ่ของแผ่นดิน - สุธรรม จันทร์อ่อน เกษตรกรทำเกษตรผสมผสาน บ้านหนองไข่กา ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม.- 24.11.2013

25-11-13 | 9924 views
หอมแผ่นดิน

ตอน ปฏิญาณด้วยหัวใจ - ณธรา แย้มพิกุล เกษตรกรปลูกพืชแบบผสมผสาน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี.- 17.11.2013

18-11-13 | 19519 views
หอมแผ่นดิน(10.11.2013)

ตอน สวนเล็ก ในเมืองใหญ่ กับ พยุง หนูแย้ม เกษตรกรทำสวนจำปี เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

10-11-13 | 6443 views
หอมแผ่นดิน(03.11.2013)

ตอน สายน้ำ แห่งชีวิต กับ สนอง-จรูญ ไกรเนตร เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แบบผสมผสานตามธรรมชาติ คลองยายหลี ต.แหลมฟ้าฝ่า, อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

04-11-13 | 7452 views
หอมแผ่นดิน(20.10.2013)

ตอน ทางเลือก ทางรอด กับ ประสิทธ์ โสภี ประธานศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อการพัฒนา เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. บ้านเขาดิน ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

21-10-13 | 8818 views
หอมแผ่นดิน(13.10.2013)

ตอน บัวไม่ไร้น้ำ คนไม่ไร้แผ่นดิน กับ อาภรณ์ ช้อยประเสริฐ เกษตรกรนาบัว ผู้ใหญ่บ้านศาลาดิน ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

14-10-13 | 4534 views
หอมแผ่นดิน(06.10.2013)

ตอน เสียงแห่งความสุข กับ กุลชอน พวงมาลา เกษตรเลี้ยงจิ้งหรีด บ้านเขาดิน ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

07-10-13 | 7750 views
หอมแผ่นดิน(29.09.2013)

ตอน บันทึกของบุญช่วย กับ บุญช่วย ปั้นหยัด เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงนอกฤดู บ้านทุ่งหนองขำ ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

29-09-13 | 8446 views
หอมแผ่นดิน(22.09.2013)

ตอน ล้มบนดิน ไม่ตาย กับ พูวรินทร์ เนียมจิตร์ เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยน้ำว้า

23-09-13 | 12688 views
หอมแผ่นดิน(15.09.2013)

ตอน ความฝันของ ลุงบุญมี - บุญมี สุระโคตร (ชาวนา)

16-09-13 | 3524 views
หอมแผ่นดิน(08.09.2013)

ตอน วันที่แผ่นดินเล่าขาน กับ ขาน ดวงจันดี เกษตรกรปลูกผักอินทรีย์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

09-09-13 | 6668 views
Web1