หอมแผ่นดิน..

หอมแผ่นดิน

ตอน ก้าวใหม่ ที่มั่นคง - ธีรยุทธ์ วงศ์ษา เกษตรกรฟาร์มเห็ด อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช.- 29.06.2014

30-06-14 | 5394 views
หอมแผ่นดิน

24-06-14 | 4162 views
หอมแผ่นดิน

ตอน ผลึกแห่งความดี - บุญปรอด เจริญฤทธิ์ ฅ นาเกลือ ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม.- 15.06.2014

16-06-14 | 2594 views
หอมแผ่นดิน

ตอน เกษตร ฉบับสมบูรณ์ - สมบูรณ์ จันทร์จรุง เกษตรกรแบบผสมผสาน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช.- 08.06.2014

09-06-14 | 5920 views
หอมแผ่นดิน

ตอน ฉันคือชาวนา.- 01.06.2014

01-06-14 | 8450 views
หอมแผ่นดิน

ตอน แผ่นดินหวาน - สุพจน์ ศรีสุชาติ เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งโพรงไทย ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช.- 25.05.2014

26-05-14 | 5716 views
หอมแผ่นดิน

ตอน บนทางที่ชอบทำ - บุญชอบ เอมอิ่ม เกษตรกรผู้ปลูกมะยงชิดมะปรางหวาน บ้านกรงทอง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย.- 18.05.2014

21-05-14 | 4228 views
หอมแผ่นดิน

ตอน เกษตรอินดี้ - วิชัย ใต้ระหัน เกษตรกรปลูกผักอินทรีย์ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์.- 11.05.2014

14-05-14 | 4846 views
หอมแผ่นดิน

ตอน จุดเปลี่ยนบนเส้นทางสายเก่า - สุรชัย แซ่จิว เกษตรกรแบบผสมผสาน อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ.- 04.05.2014

06-05-14 | 5528 views
หอมแผ่นดิน

ตอน กินรู้ อยู่นอน เสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิต โครงการ ออกไปหอมแผ่นดิน กับ ธ.ก.ส.ครั้งที่ 2 กับ วิทยา สันติสุขไพบูลย์ ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์.- 27.04.2014

02-05-14 | 6026 views
หอมแผ่นดิน

ตอน ความฝัน ยังคงเดินทาง - ปฐมะ ตั้งประดิษฐ์ นักสะสมไม้กินแมลง.- 13.04.2014

14-04-14 | 6320 views
หอมแผ่นดิน

ตอน ละครชีวิตที่ยังไม่จบ - พยง แสนกมล เกษตรกรคนเก่ง ธ.ก.ส.ฟาร์มเห็ด ต.โคกพุทรา อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง.- 06.04.2014

08-04-14 | 11342 views
หอมแผ่นดิน

ตอน รางวัลของคนไม่ยอมแพ้ - ธนพร เอี่ยมสมัย เกษตรกรผู้ปลูกผักกูด บ้านวังนางนวล อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี.- 30.03.2014

31-03-14 | 6726 views
หอมแผ่นดิน

ตอน ทางเสือผ่าน - มิตรชัย ยุทธรักษ์ เกษตรกรทำเกษตรแบบผสมผสาน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์.- 23.03.2014

24-03-14 | 8410 views
หอมแผ่นดิน

ตอน ปลูกหลายอย่าง กระจายความเสี่ยง - ชลอ เหลือบุญเลิศ เกษตรกรผู้ทำสวนผสม ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ชุมพร.- 09.03.2014

10-03-14 | 11550 views
หอมแผ่นดิน

ตอน แตกยอดความสุข - เนียม พรหมมี เกษตรกรปลูกผักกระเฉดชะลูดน้ำ.- 02.03.2014

02-03-14 | 11066 views
หอมแผ่นดิน

ตอน ความหวังใหม่ ทางสายเก่า - พิชัย ดอนกลาง เกษตรกรปลูกพุทธานมสด.- 23.02.2014

25-02-14 | 5837 views
หอมแผ่นดิน

ตอน ย่ำโคลน โยนข้าว - ห้องเรียนกลางทุ่งนา บ้านหัวทุ่ง ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี.- 16.02.2014

17-02-14 | 7292 views
หอมแผ่นดิน

ตอน เริ่มต้นที่หัวใจ - ทรงศักดิ์ เขียวคลี่ เกษตรกรปลูกมะนาวอินทรีย์ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี.- 09.02.2014

10-02-14 | 23672 views
หอมแผ่นดิน

ตอน ลมหายใจบนดอยสูง กับ เอกรินทร์ นทีไพรวัลย์ เกษตรกรผู้ปลูกผักในโรงเรือน ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่.-02.02.2014

03-02-14 | 7698 views
Web1