มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เรียกประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการบัญชีและลอจิสติก

By BID | 22 เม.ย. 2553 16:12 | 382 views | View Comment

 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เรียกประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการบัญชีและลอจิสติก (ส่วนที่  2)  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ขายแบบชุดละ 20,000 บาท ขอเอกสารถึงวันที่  27  เมษายน  2553  ยื่นซองวันที่  10  พฤษภาคม 2553  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่  งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม โทร.  0-3426-1021-36  ต่อ 721
 
Web1