มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

By BID | 23 เม.ย. 2553 15:11 | 546 views | View Comment

 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างติดตั้งระบบเครือข่ายใยแก้วนำแสง ขายแบบชุดละ 1,000 บาท ขอเอกสารถึงวันที่  27  เมษายน  2553  ยื่นซองวันที่  10  พฤษภาคม 2553  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่  งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  โทร.  0-4425-4000  หรือ 04427-2826  ต่อ 1582 , 1583
 
Web1